Så skapas bra böcker

Mycket av det som trycks ska sedan limbindas. Klammerhäftning eller limbindning är ju de två alternativ som står till buds. Hittills har det vanligaste varit att använda hotmelt, även kallat …

Publicerat av: