Uppåt för Åtta.45 Tryckeri

Tryckeriet Åtta.45 ökade omsättningen under 2016 med 16,5 miljoner kronor, från 208 till 224 miljoner kronor. Rörelseresultatet gick upp från drygt fyra till 6,5 miljoner kronor. Åtta.45 -koncernens utstakade mål är att expandera långsiktigt och målsättningen för innevarande år är att fortsatt öka koncernens och moderbolagets försäljning. Målet är att nå

Publicerat av: 

250 blogginlägg i miljöns tjänst

I dag publicerar Laurel Brunner sitt 250:de inlägg i grafiska miljöfrågor. Det är framför allt genom arbetet med standardisering som skillnad kan göras, konstaterar hon och tittar tillbaka. Wow. Hard to get the noggin around the fact that this is the 250th Verdigris environmental blog we’ve written. Over the last

Publicerat av: 

Tänk nytt kring ctp

”Det är på intagen vi tjänar pengar.” ”Det viktiga är inte hur snabbt pressen går, utan att vi snabbt kan byta jobb.” ”Allt lägre upplagor ställer ökat fokus på att jobbytena flyter på.”   Det är så tydligt var lönsamheten uppstår i dagens offsettryckerier. Den som hinner producera många jobb

Publicerat av: