Framtiden för direktreklam

I november samlades direktreklamsindustrin i Barcelona när Intergraf och Fepe höll seminarium. Det skulle leda till rapporten ”2016 European Direct Mail Market Report”, som ska hjälpa branschen att hitta nya idéer och bli mer konkurrenskraftiga. Rapporten är uppdelad i en strategisk del och en ekonomisk, där den sista är framtagen av Smithers Pira.

Sammanfattningen av den första delen i rapporten säger att marknadsförare ser direktreklam som en viktig del av en kampanj, men inte den allra viktigaste. DR måste enligt rapporten anpassa sig efter en ny värld, och menar att de som inte följer de gyllene reglerna (anpassa, innovera, samarbeta) kommer att få det svårt att passa in i framtidens kommunikationsbransch.

Den ekonomiska delen av rapporten sammanfattar en komplex marknad. Det existerar många motstridiga drivkrafter, som behovet av att kommunicera med potentiella och befintliga kunder i flera kanaler – vilket skapar mer riktade erbjudanden, demografiska förändringar med fler hushåll och ökad urbanisering, stigande tryck- och fraktkostnader och ökad miljömedvetenhet. Rapporten säger också att direktreklam anpassas för att passa kraven från slutanvändare och organisationerna som vill nå dem. Viktiga drivkrafter för förändring på marknaden för direktreklam är ofta motstridiga, och i vissa fall kontra-intuitiva (högre utskriftskostnader kan minska de totala kostnaderna när porto räknas in).

Fakta från den ekonomiska delen:

  1. Den Europeiska marknaden för adresserad direktreklam beräknades till drygt 4 miljarder euro år 2015 (exklusive porto), med 195 miljarder utskrifter som omfattar 72,1 miljarder sidor totalt. Det levererades omkring 18,5 miljarder adresserade postpaket av olika postleverantörer.
  2. Reklamstatistiken inkluderar ytterligare 110 miljarder icke-adresserade försändelser.
  3. Volymerna kommer att fortsätta minska till 2021, med tryck som minskat från 191,8 miljarder A4-utskrifter till 181,0 miljarder under 2016 .
  4. Värdet på direktreklam i Europa kommer att öka till 4,657 miljarder euro till 2021.
  5. Direktreklam har minskat som andel av de totala europeiska reklamutgifterna sedan början av 2000-talet, där digital (internet, e-post, sms, sociala medier) växer starkt även om det finns vissa tecken på att effektiviteten av dessa kanaler är överdrivna.
  6. De ökande fraktkostnaderna har en stor inverkan på marknaden för direktreklam. Den genomsnittliga ökningen i de stora europeiska marknaderna under de senaste tio åren har varit 172 procent.
  7. En viktig faktor som drev övergången från pappersbaserad kommunikation är miljöargumentet. Både papper och elektronisk kommunikation har en påverkan på miljön med komplexa livscykler. Men uppfattningen driver konsumenterna bort från pappersbaserad kommunikation.
  8. Tekniken går från litho/toner över tryck till kontinuerligt bläcktryck i fyrfärg. Bläcktryck förväntas växa med 450 procent till 2021 (från 2016) i och med att kapitalkostnader faller och värdet av innovation och flexibilitet blir mer uppenbar.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Dubbelt upp med Kombo TH

Elitron visade sin automatiska efterbehandlingsutrustning med dubbla skärhuvuden och helt nya funktioner.…