Tänk nytt kring ctp

”Det är på intagen vi tjänar pengar.” ”Det viktiga är inte hur snabbt pressen går, utan att vi snabbt kan byta jobb.” ”Allt lägre upplagor ställer ökat fokus på att jobbytena flyter på.”   Det är så tydligt var lönsamheten uppstår i dagens offsettryckerier. Den som hinner producera många jobb

Publicerat av: