Tags: Eson Pac


Fördubblar kapaciteten på foldrar och häften

Eson Pac dubblar sin produktionskapacitet på leaflets och booklets efter den uttalade satsningen på läkemedelsförpackningar.

En Scanstar till Eson Pac

Eson Pac blev den ende svenske vinnaren av totalt nio när den fyrtionde Scanstar-tävlingen avgjordes. Totalt hade juryn tjugosju bidrag från de nordiska länderna att ta ställning till, varav fyra från Sverige. Danmark vann den nordiska kampen med fyra Scanstar-vinnare, Norge kom tvåa med tre medan Finland och Sverige fick en var.