Tags: Industri 4.0


Rapport om värdet av digitalisering

En ny rapport har uppskattat värdet av digitalisering och automation för tryck-,förpacknings- och pappersindustrin.

Heidelberg satsar på nytt teknikcentrum

Trots de ekonomiska problemen under de senaste åren har Heidelberg aldrig skurit i sin forskningsbudget. Företaget satsar nu 50 miljoner euro i ett nytt teknikcentrum …