Tags: investeringar


Byt strategi för tryckeriet

  Även om det kan kännas tungt att betala av på sina maskiner, så är personalkostnaden det utan jämförelse dyraste i ett tryckeri. Därför blir det ordentligt tokigt när tryckerierna håller igen på investeringar, istället för att satsa och rationalisera. Från att tidigare varit världsledande i investeringar – alldeles tokigt

Vägval för Printfabriken

Printfabriken står inför en rad nyinvesteringar. En ny digital tryckpress ska in i tryckeriet och en plattform för näthandel ska sjösättas.

Minskad ökningstakt för annonsmarknaden

De svenska medieinvesteringarna minskade i november med 8,9 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen stod TV för (-18,6 procent). Den största ökningen var för mediekategorierna bio (20,3 procent) och sök (10,6 procent).

Kodak installerar i Sverige

Från norr till söder har Kodak Nordic installerat ett antal nya enheter under hösten. Både inom digitaltryck, flexo och ctp.

Investeringsbehovet ökar menar Grafiska Huset

Under ett antal år av en låg profil på investeringar så har det blivit en ökad efterfrågan på olika utrustningsbehov. Det menar Jonny Henningsson på Grafiska Huset i Växjö.

Reklamkakan blev mindre 2009

Det investerades för drygt 57,7 miljarder i marknadskommunikation 2009. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med 2008.