DM-budgetar flyttar till digitala kanaler

En ny engelsk undersökning visar att en majoritet av de engelska företagen använder allt mer pengar på digitala kanaler – på bekostnad av DM. Ett antal företag menar också att de inom några år går över helt till digitala kanaler.

84 procent av de medverkande företagen säger sig flytta över pengar som tidigare öronmärkts för DM-kampanjer, till digitala aktiviteter som sociala medier. 40 procent har redan lyft över 20 procent eller mer av marknadsföringsbudgeten från DM.

Samtidigt säger hälften av de som investerar allt mer i onlineaktiviteter att de ännu inte är tillfredsställda med de mätresultat de får av sina satsningar. Fyra av fem företag satsar hårt på att integrera sina kommunikationskanaler.

– Man blir misstänksam mot företag som säger att DM är på väg ut, säger Robert Keitch, varumärkeschef på DMA, en brittisk organisation för direktmarknadsföring. All forskning som vi utfört visar att det är mixen som skapar framgång.

Källa: Printweek.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: