Utbildar framtidens skyltproducenter

Branschorganisationerna Screen- och Specialtryckarföreningen, Sveriges Expoförbund, Ljusreklamförbundet och GFF är bland initiativtagare till Xenters nya YH-utbildning Skylt- och storbildsproducent.

– Storbildsbranschen är en mycket ung bransch och en kvalitetshöjning eftersträvansvärd, säger Johanna Schäfer, vice vd för Big Image Systems. Vi har varit pionjärer på storbildsmarknaden inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen. En utbildning i storbildskommunikation är därför inte bara välkommen utan nödvändig för att mediet ska kunna utvecklas.

– För att företagen på bästa sätt ska kunna utnyttja sina investeringar och ligga på topp bland konkurrenter inom och utanför Sverige krävs hög kompetens, säger Åke Larsson, Ljusreklamförbundet. YH-utbildningen beräknas utexaminera 30 studenter vartannat år och med hänsyn till antalet anställda i branschen kommer det inte att vara något problem för dem att få intressanta jobb.

Xenter Botkyrka driver redan idag två kvalificerade yrkesutbildningar inom det grafiska området.

– Det har känts naturligt att ansöka om en Yrkeshögskoleutbildning även inom skylt och storbild då detta är en växande del av den grafiska verksamheten, säger Guy Ekholm, utbildningsledare vid Xenter. Vi har fått ett stort gensvar från många branschföretag och från de olika branschorganisationerna och vi har därför ansökt till Yh-myndigheten om att starta denna 2-åriga utbildning hösten 2011.

Besked om vilka nya utbildningar som får starta i YH-myndighetens regi lämnas i mitten av januari. Men det verkar stå helt klart att denna utbildning är mycket efterfrågad, både ur regionalt och nationellt perspektiv.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: