Bong ökar omsättningen

PUBLICERAD: 11 november 2010
UPPDATERAD: 14 november

Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 418 miljoner kronor (424). Försvagningen av euron påverkade koncernens omsättning negativt men rensat för valutakursförändringen ökade koncernens omsättning med 9% jämfört med 2009. I jämförbara enheter växte omsättningen rensat för valutakurser med cirka 1%, medan Propac-försäljningen, mätt på samma sätt, ökade med 22%. Orderingången på presentpåsar och vadderade påsar för leverans under fjärde kvartalet var mycket god.

Resultatet belastades med cirka -1 miljoner kronor i kvartalet avseende strukturkostnader i Norden samt -15 miljoner kronor avseende transaktionskostnader relaterade till samgåendet med Hamelins kuvertdivision. Förändring av färdigvarulagret påverkade resultatet med cirka -1 miljoner kronor (-2). Finansnettot uppgick till -9 miljoner kronor (-8), resultatet före skatt uppgick till -18 miljoner kronor (0) och det redovisade resultatet efter skatt blev -18 miljoner kronor (0).

Under tredje kvartalet försvagades efterfrågan på en europeiska kuvertmarknaden betydligt jämfört med första halvåret. Anpassning av lagernivåer hos flera kunder efter en snabb lageruppbyggnad under första halvåret har påverkat efterfrågan negativt. Dessutom är alltid efterfrågan under tredje kvartalet säsongsmässigt något lägre på grund av att det är semestertid på de stora europeiska marknaderna. Bongs bedömning är att volymerna i marknaden var något lägre än motsvarande kvartal 2009.

– När vi nu går samman med Hamelins kuvertverksamhet, skapar vi ett starkt företag, väl rustat för den nya marknaden. Bolagens försäljningsorganisationer, marknadsnärvaro och produktionsresurser är till stora delar kompletterande. Det nya företaget, som kommer att heta Bong, får en unik styrka genom sin närvaro på såväl de stora marknaderna England, Frankrike, Tyskland som i Norden. Med en omsättning på cirka 3,5 miljarder kronor får Bolaget en stabil plattform och en kritisk massa för att kunna ge kunderna en förstklassig service, möta nya kundbehov, fortsätta utveckla det snabbväxande Propac- sortimentet samt stärka vår geografiska täckning.

Läs vidare

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Swissqprint visar hela produktlinjen

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Drupa arrangerades senast för åtta år sedan. Swissqprint, som har sitt huvudkontor vid Rhens västra sida i Schweiz, kommer på årets mässa att visa de innovationer som utvecklats under de åren.
swissqprint-fespa

För få utbildas – "Läget börjar bli kritiskt"

Att för få utbildas pekas ut som ett stort orosmoln för den grafiska industrin. Det gör att antalet som rekryteras utan formell utbildning för branschen ökar.
0023_210921

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)