Keynote på Print 2011: Personlig DR en vinnare

web_jan_molin_390Södertäljeföretaget har byggt sin kundstock på 170 000 kunder med en konsekvent och kreativ användning av marknadskanaler. Konsekvent för att man inte tummar på de värderingar som ryms i varumärket. Kreativ för att man helt undviker den slitna klyschan med orden “box” och “tänka”.

– Jag har alltid brunnit för varumärkesfrågan; kommunikation är oerhört viktig, men den brukar vara lägre prioriterad än ekonomifrågan, säger Jan Molin, marknadschef. Men de senaste tio åren har kommunikation blivit viktigare för kunderna när de väljer leverantör.

En hörnpelare för företaget är ren el. Det innebär att man bara säljer vind- och vattenbaserad el som man köper på den nordiska elbörsen, Nordpool. Det förpliktigar förstås och ställer höga krav på ansvar, öppenhet, värderingar och agerande, kort sagt, det som utgör varumärket.

– Telge Energi är en extremt värderingsdriven organisation. Vårt kundlöfte är att bygga en renare värld. Här utmanar vi andra aktörer genom att förena affärer och samhällsnytta.

Budskap och kanal
Idag ses inte Telge Energis marknadsföringsstrategi som unik. Men 1995, när elmarknaden avreglerades, var företaget tidigt ute och fajtades mot eljättarna med en ny syn på kommunikation.

– Vi var först med en enkel läsbar faktura med summan på framsidan. Sedan började vi med att bjuda på el på kundernas födelsedagar. Det väckte positiva känslor Vi har även skickat presenter till kunderna, allt från reflexer till vindkraftsbaserade pepparkaksformar. Hela vår kommunikation bygger på att vara så emotionell och närvarande som möjligt.

– Historiskt sett arbetar vi väldigt mycket med DR. Vår kommunikation har alltid varit att arbeta med en personlig dialog och här passar DR utmärkt. Det var också ett av de effektivaste sätten att få människor att byta elbolag och att göra ett aktivt val. Vi fick enormt många kunder i början av vår historia.

– Vi arbetar fortfarande med att skicka hem brev, men vi arbetar i högre utsträckning med tv, just för att positionera varumärket.

– Vi har varit duktiga på att vara personliga i vår kommunikation, i synnerhet i vår direktreklam. Men utmaningen som vi ser är att det räcker inte med att skicka DR, eftersom man måste uppmärksamma kunden flera gånger innan han eller hon fattar ett beslut.

– Nu tittar vi på hur vi kan göra vår DR ännu mer personlig. Även digitala kanaler som sociala medier kan väcka en reaktion hos mottagaren. Vi finns på Facebook och har en blogg, Fru Watt, som talar till vår primärmålgrupp. På så sätt gör vi elen till en vardaglig fråga.

Stora kravställare
Som upphandlare är Jan Molin en tuff kund och avviker aldrig från företagets värderingar.

– När jag ska handla print ställer jag höga miljökrav. En av våra största printleveverantörer är ett malmöföretag, anledningen är att de kunde tillgodose både miljö- och priskrav. Och allt vi ger bort till kunder måste vara miljöcertifierat. Så visst går det att göra affärer på det gröna.

– Jag arbetar också med att påverka våra distributörer när det gäller DR-utskick. All vår distribution ska vara klimatneutral och majoriteten av transporterna sker med tåg. Här har jag påverkat både Posten och Bring och vi använder idag Postens Gröna ADR och Brings klimatneutrala porto.
_______________________________________________________________
OM TELGE ENERGI
Telge Energi är ett oberoende elhandelsbolag. De har ingen egen elproduktion utan köper el på elbörsen NordPool. Företaget säljer enbart el från vind och vatten till privatkunder och företag.

Telge Energi ingår i Telgekoncernen som består av 11 affärsdrivande bolag och ett moderbolag som ägs av Södertälje kommun. Koncernen har många typer av verksamheter: elförsäljning, bostäder, kommersiella och offentliga lokaler, el, fjärrvärme, VA, hamn, återvinning, krafthandel, inköp, science center med mera.

Telge Energi har 65 medarbetare och 170 000 kunder.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *