Print 2011. Skonsam scanner för inkunabler

PUBLICERAD: 11 februari 2011
UPPDATERAD: 14 november

I Molanders monter visas bland annat en bokscanner i format A2,  Bookeye 4, från tyska tillverkaren Widetech.

Jan-Olle Molander berättar att man efter förra Print-mässan mötte ett så stort intresse från landets bibliotek, att man besöt att ställa ut den senaste modellen, Bookeye 4, på Print 2011. Scannern arbetar på ett mycket skonsamt sätt, bland annat placeras bäckerna i en V-formad vagga, så att de inte behöver öppnas helt i plant läge.

J-O Molander pekar på universitet och andra institutioner som typiska användare av scannern, då i hög grad med tanke på scanning av gamla och ömtåliga böcker, såväl för forskare som för studenter. Bookeye 4 arbetar med LED-lampor vilka inte avger värme eller UV-ljus, varför även belysningen är mycket skonsam mot gamla böcker. Ett annat användningsområde kan tänkas vara för studenter som kanske bara ska läsa korta avsnitt ur någon bok, som ofta har ett mycket högt pris. Om biblioteken då är försedda med scanner är det lätt att i stället låna boken för att

Thorsten Rink från Widetech i Wuppertal, demonstrerar Bookeye 4.
Thorsten Rink från Widetech i Wuppertal, demonstrerar Bookeye 4.

 scanna in de avsnitt man behöver för sina studier.

Läs vidare

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Senaste nytt

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa