Momsfrågan kan krossa branschen

PUBLICERAD: 18 mars 2011
UPPDATERAD: 18 mars

I slutet av förra året upplevde Scanbook, Elanders och Intellecta hur deras börskurser steg kraftigt. Orsaken var en EU-dom som fastställde att momsen på en lång rad trycksaker bara skulle vara sex procent och inte de 25 procent som alla dittills räknat med. Många svenska tryckerier skyndade sig att få in en ansökan för 2004 innan förra årsskiftet och åtskilliga pengar har redan betalats ut.

De grafiska företagen håller nu på att för fullt gå igenom och söka återbetalning även för åren 2005-2007. Efter det är det ointressant, då Skatteverket bara kan begära tillbaka pengarna från kunderna och det därigenom blir en rundgång utan mening.

Nu har emellertid Skatteverket hittat en paragraf som ger dem rätt att under sex månader efter ett reviderat beslut göra en egen korrigering. Det innebär alltså att tryckeriet får tillbaka pengar och sedan har Skatteverket sex månader på sig att gå till tryckeriets kunder och begära tillbaka pengarna, eftersom dessa kunder ju felaktigt fått avdrag för 25 procent moms, medan de bara borde ha betalat sex procent.

När Skatteverket skickar dessa krav till tryckeriernas kunder, har de normalt två veckor på sig att betala. Kunderna ska alltså på två veckor antingen få tryckeriet att frivilligt betala eller stämma tryckeriet och sedan eventuellt få pengarna från tryckeriet. Hur lång tid detta kan ta, kan bara spekuleras i. Säkert är emellertid att ett stort antal förlag och andra mindre kunder kommer att ha tvingats i konkurs av Skatteverkets krav, långt innan de sedan får kompensation av tryckeriet.

Riktigt oroliga ska kunder till konkurser, som till exempel STC, Kristianstads Boktryckeri och Alfaprint vara. Där kan konkursförvaltaren få in pengarna och dela ut dem till fordringsägarna. När kunderna sedan kommer och begär återbetalning, är konkursen stängd och inga pengar betalas ut.

Ska då tryckerierna låta bli att begära återbetalning? Detta är naturligtvis vad Skatteverkat vill skrämma dem till. Men det finns ingen prejudicerande dom och vi vet inte om Skatteverket har rätt att kräva pengarna tillbaka.

Rådet till tryckerierna är därför att begära återbetalning och sedan ligga på pengarna i sex månader. Har ingenting hänt, kan de antagligen behålla dem eller dela dem med sin kund enligt avtal som var och en själv kommer överens om. Har Skatteverket krävt pengarna från kunderna, får tryckerierna snabbt betala ut hela summan till de drabbade kunderna, så att inte dessa blir drabbade.

Det är nästan oundvikligt att Skatteverket i Sverige de närmsta åren kommer att vara fullt sysselsatta med att titta på enskilda trycksaker och bedöma huruvida de skulle ha haft sex eller 25 procent moms och sedan snurra runt processer och krav. Alternativet är att Skatteverket snabbt fattar ett direktiv om att inte trakassera de stackars kunderna, som är de stora förlorarna i detta. Men ingen jag talar med kan påminna sig något fall där Skatteverket på förhand givit upp tanken på en intäkt.

Läs vidare

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Plockmatic firar jämnt med all time high

I år är det 50 år sedan Plockmatic startades. Sedan dess har företag växt till en stor global spelare inom dokumenthantering med en bred produktportfölj. Sign&Print har intervjuat vd:n Jan Marstorp om den resan och vägen framåt.
Plockmatic kollage

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Grafiska företagen kritiserar att staten äger Strålfors

I en debattartikel kritiserar Grafiska Företagens vd Eva Glückman att staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors. "Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution".
Eva G Grafiska

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)