Koneoköpet viktigt för grafiskt erbjudande

PUBLICERAD: 11 april 2011
UPPDATERAD: 14 november

Konica Minolta har köpt kontorskedjan Koneo AB, med 14 tillhörande kontor. Det är ett uppköp som får speciell betydelse för de grafiska företagen. Ambitionen är nämligen att flertalet av dessa kontor ska erbjuda både försäljning och service av produktionsmaskinerna.

– Vi har nog inte varit tillräckligt tydliga med tanken bakom vårt köp av Koneokedjan, säger Konica Minoltas svenska vd Jaan Balod. Vi vill givetvis komma åt deras stora IT-kompetens, men det har också varit viktigt för oss att nå längre ut med produktionsmaskinerna.

På Konica Minoltas egna kontor har de sedan några år tillbaka placerat säljare och tekniker med speciell kunskap om produktionsmaskiner. Sedan har det varit svårt att få återförsäljaren Koneo att certifiera sin personal och gå igång med försäljningen.

– Den enskilde Koneo-återförsäljaren har givetvis känt en oro för att exempelvis bara sälja en eller två maskiner och sedan vara tvungen att investera i säljträning och ständig vidareutbildning av servicetekniker, för att underhålla dessa maskiner. Nu kan vi istället placera minst en säljare och minst en tekniker på vart och ett av Koneos kontor och därmed ha 100 procent fokuserad produktionskunnig personal på varje ort, säger Jaan Balod.

Två personer med tjänstebil, resor, utbildning etc. innebär en satsning på minst två miljoner kronor per kontor och år. Är inte det väldigt mycket?

– Det är fem år sedan vi tog beslutet för våra egna kontor. Där har vi nu byggt upp kompetens på både sälj och service. Så vi vet exakt vilken resa vi ska göra med Koneo.

– Vi tog första kontakten i maj i fjol. Koneos vd Jan Gustavsson och jag hade möte för att hitta synergier till hur vi kunde arbeta bättre ihop. Vi har sedan haft våra europeiska och japanska kollegor med i loopen.

Vi var klara med avtalet när jordbävningen kom i Japan. Vi undrade då vad som skulle hända, men avtalet blev inte ens försenat på grund av detta.

Fem första redan första året

Under det kommande året räknar vi med att få igång de fem första Koneokontoren, så vi tänker också hålla ett högt tempo. Parallellt med att vi nu ska tillsätta de här tjänsterna, ska vi förstärka kompetensen inom storformat, där vi har ett samarbete med Epson.

6000, 7000 och 8000 är numren på Konica Minoltas professionella skrivare. Alla maskinerna producerar med en kvalitet som kan godkännas inom ramen för tryckstandarden ISO 12647.

Vilken maskin du väljer handlar mer om vilka volymer du har. Men redan 6000 erbjuder broschyrhäft och 60 sidors produktion i minuten. 8000, som är dubbelt så dyr, producerar 90 sidor i minuten och har ett antal pappersfack och producerar nonstop medan jag byter papper och toner. 7000 ligger prismässigt mellan de båda maskinerna.

Fristående från varandra

Även om Koneo AB med sina 14 kontor nu är ett helägt dotterbolag till Konica Minolta, finns det inga planer vare sig på att slå ihop kontor eller ändra namn på Koneo. För de Koneo-kunder som så önskar, ska Koneo även fortsättningsvis erbjuda utrustning från andra leverantörer. Inom produktionsprint kommer dock bara lösningarna från Konica Minolta och Epson att erbjudas av de 14 kontoren inom Koneo AB.

Koneo har också 26 fristående bolag som tar sina egna beslut. De kommer att få ett intressant erbjudande från Konica Minolta, men kan inte tvingas vare sig att sälja till de priser som Konica Minolta beslutar eller att bara sälja utrustning från Konica Minolta. Bland de fristående bolagen finns viktiga grafiska orter som Uppsala och Borås och på dessa orter kommer säkerligen Koneo att bearbetas hårt för att bara sälja Konica Minolta.

– Koneo levererar IT-infrastruktur, vi har ett komplett erbjudande av produkter, tjänster och funktioner. Exempelvis kan vi erbjuda mycket attrak­tiva molntjänster och de passar även mindre företag, säger Jan Gustafsson, vd, Koneo AB.

– För att fortsätta att utvecklas som en ledande infrastrukturleverantör söker vi dels synergier som gynnar vår verksamhet och utveckling, dels finansiella resurser för fortsatt expansion. Att Konica Minolta blir vår ägare är väldigt positivt för Koneos kunder och medarbetare, säger Jan Gustafsson.

Läs vidare

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Storformatstryckeri gör rekordresultat

Oron för minskande volymer visade sig var obefogad. Storformatsspecialisterna Ackert Reklam gör sin högsta vinst på tio år. 
DSC_6055-2

Senaste nytt

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Storformatstryckeri gör rekordresultat

Oron för minskande volymer visade sig var obefogad. Storformatsspecialisterna Ackert Reklam gör sin högsta vinst på tio år. 
DSC_6055-2