HP forskar om avfärgning

PUBLICERAD: 8 augusti 2011
UPPDATERAD: 14 november

I takt med den ökande användningen av digitaltryck hamnar allt större volymer digitaltryckt material i återvinningen och sedermera i pappersbruken. Pappersleverantörerna har klagat över problem med papper som tryckts i HP Indigo-maskiner eftersom den färgen är svår att avfärga. De metoder som finns till hands är främst baserade på vattenbaserad färg och inte oljebaserad.

Digitalpressleverantörerna har uppmärksammat problemen. Både Ingede och Digital Print Deinking Alliance har aviserat att de ska samarbeta för att förbättra avfärgningsmetoderna för just digitaltryck. Några av de lösningarna handlar om att optimera processerna i bruket, behandling av den färdiga trycksaken och förändringar i själva papperet.

Hou T. Ng, kemist hos HP, och hans team forskar på området. I HPs labb tar man fram avfärgningsmetoder för olika digitaltrycktekniker. Flera typer av papper hamnar i återvinningen – tidskrifter, tidningar, kopieringspapper, fotografier med mera och de är alla tryckta med en rad olika tekniker. Forskningsteamet använder en miniatyrversion av en större avfärgningsmodul för att testa olika kemiska avfärgningsprocesser. Med en neutral ytaktiv kemi kan HP avlägsna färgen från trycksaker, även de som är tryckta i en HP Indigo-maskin.

Men även om HP skulle ta fram den perfekta avfärgningsmetoden för digitaltryck är det inte säkert att processen implementeras av pappersleverantörerna. Enligt organisationen Ingede har avfärgningsbrukens ägare förfinat sina metoder under årens lopp och föredrar därför en förändring i själva färgsammansättning, men också i pappersstrukturen. Båda dessa förändringar kan nämligen påverka effektiviteten deras existerande avfärgningsprocesser.

Källa: Chemical & Engineering News

Läs vidare

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Senaste nytt

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa