Förbättrad lönsamhet i grafiska branschen

PUBLICERAD: 22 augusti 2011
UPPDATERAD: 14 november

Lönsamheten förbättrades generellt i den civilgrafiska branschen under andra kvartalet 2011. Det visar rapporten Konjunkturläget för den civilgrafiska branschen och förpackningsbranschen som ges ut av Grafiska Företagens Förbund.

Resultaten berodde dock på företagens storlek. Förpackningsmarknaden visade små förändringar under våren och försommaren och produktionsvolymen var oförändrad i likhet med orderingången.

En stor majoritet bland de mindre företagen i den civilgrafiska branschen – tryckerier exklusive tidningstryckerier samt olika medieföretag – rapporterar oförändrade volymer under andra kvartalet medan några av de större företagen upplevde en högre beläggning, vilket drar upp volymsiffran (materialet är viktat efter företagens förädlingsvärde).

Prisbilden på den civilgrafiska marknaden förbättrades, vilket är ett utslag av kostnadsinflation från förändringar i bland annat papperspriser och i enstaka fall av en efterlängtad efterfrågedriven prisökning. Marknaden för trycksaker visade en uppgång framför allt under maj. Juni visade däremot på en tillbakagång. Utvecklingen under juli och augusti har tyvärr fortsatt i moll.

Antalet anställda höll sig på en i stort sett oförändrad nivå. Likaså var det sammantaget små rörelser i företagens orderstock. De företag som verkar på exportmarknaden upplevde en fallande efterfrågan.

Kapacitetsutnyttjandet föll tillbaka någon procentenhet men ligger historiskt högt på 85 procent. Det vittnar om kapacitetsneddragningar eftersom volymerna inte har ökat utan snarare fallit under senare år.

En stor majoritet av förpackningsföretagen rapporterar tillfredsställande lönsamhet samtidigt som den inneliggande orderstocken i förhållande till företagens produktionsnivå är lagom stor. Orderstockens varaktighet i antalet arbetsveckor uppgår till nio, oförändrat sedan tidigare.

Som ett resultat av nettoinvesteringar kom kapacitetsutnyttjandet in på en lägre nivå än tidigare, cirka 85 procent, jämfört med drygt 90 procent under det första kvartalet. Storleken på de lediga resurserna i produktionen har därmed ökat. Antalet anställda var i stort sett oförändrat.

________________________________________________________________________
FAKTA
Informationen är hämtad ur Konjunkturläget för den civilgrafiska branschen och förpackningsbranschen som ges ut av Grafiska Företagens Förbund, GFF. Konjunkturläget för den civilgrafiska branschen och förpackningsbranschen är en medlemsförmån för medlemsföretagen i GFF och finns tillgänglig på medlemssidorna på GFF.

Läs vidare

Inprint flyttar till större lokaler nästa år

Skylt- och dekorföretaget Inprint i Uppsala står inför en spännande förändring då de flyttar till en helt ny stadsdel. De nybyggda lokalerna erbjuder inte bara dubbelt så mycket utrymme utan också närhet till lokala kunder och motorvägen till klienter i Stockholm.
inprint-efongo-2019-liggande

Signcoms ägare Igepa Group förvärvar Scandraft

Signcoms ägare Igepa Group förvärvar viscom-återförsäljaren Scandraft med huvudkontor i Mölnlycke. Samtidigt blir Anders Trillkott vd för hela koncernen.
Anders Trillkott

Signcom startar inspirerande evenemangsserie

Den grafiska återförsäljaren Signcom startar en serie med sammankomster för att inspirera skylt- print- och dekortillverkare till utveckling. Första temat handlar om hur UV-print kan revolutionera företagens arbete med fönsterdekor.
Simon-Nyman

Han prisas för arbete med kompetensförsörjning

Grafiska företagen tilldelar läraren Roger Kristiansson 2023 års utbildningspris. Han får utmärkelsen för sitt engagemang för eleverna och branschens kompetensförsörjning.
Utbildning2

Senaste nytt

Inprint flyttar till större lokaler nästa år

Skylt- och dekorföretaget Inprint i Uppsala står inför en spännande förändring då de flyttar till en helt ny stadsdel. De nybyggda lokalerna erbjuder inte bara dubbelt så mycket utrymme utan också närhet till lokala kunder och motorvägen till klienter i Stockholm.
inprint-efongo-2019-liggande

De höjer ribban för automatiserad tidningsproduktion

ECO3 vill ta automation av tidningsproduktion till nästa nivå med den nya versionen av sin arbetsflödeslösning Arkitex. Nya funktioner gör att system från tredje part bättre integreras i programmet.
Arkitex

Storbildsbolaget tar kampen mot spillet

Storbildsbolaget i Helsingborg minskar spillet med en ny produkt. Arbetssättet är både klimatsmart och sparar pengar för kunden.
FotoJet-(25)

Fujifilm visar upp sin nya torrtonerpress

Fujifilm ska visa upp sin nya tonerpress i Europa för första gången i början på 2024. Revoria Press GC12500 är en digitalpress som använder torrtonerteknologi.
Revoria_GC12500_III_R