Både upp och ner för Intellecta

PUBLICERAD: 29 augusti 2011
UPPDATERAD: 14 november

Intellectas första halvår präglades av konjunkturavmattning och turbulens. Det menar företagets koncernchef Richard Ohlson. Dock låg tillväxten på 5,4 procent och rörelseresultatet landade på 57,6 miljoner kronor.

Affärsområdet Infolog redovisar en god utveckling med fortsatt förbättrat resultat, ökade marginaler och ökande affärsvolymer. Affärsområdets nettoomsättning uppgick under det andra kvartalet till 105,7 (101,7) miljoner kronor, en tillväxt med 3,9 procent.

Den 1 juni såldes programvaruplattformen CoreDoc för skapande, underhåll och parallellpublicering av produktkataloger. Affären, som är ett led i att renodla affärsområdet Infologs verksamhet, resulterade i en reavinst på 2 miljoner kronor samt en rörlig köpeskilling om cirka samma belopp.

– Bakom Infologs goda utveckling ligger en omstrukturering av verksamheten och en satsning på breda kunderbjudanden med spjutspetskompetens i kombination med en produktionsanläggning som hör till de mest moderna i hela Europa, säger Richard Ohlson.

– I syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften och optimera intjäningen fusionerar vi Intellecta Infolog AB med Ekotryck Redners AB under ett nytt bolagsnamn, Ineko. Det sker per den 1 september 2011 och verksamheterna inom Stor-Stockholm samlokaliseras. Fusionen väntas ge full effekt från och med 2012 med en kostnadseffektivisering som uppskattas till 10 miljoner kronor per år.

Under det andra kvartalet uppvisade affärsområdet Consulting en något negativ resultatutveckling. Nettoomsättningen ökade med 19,6 procent till 95,2 (79,6) miljoner kronor, varav arvodesintäkterna ökade med 17,7 procent till 57,1 (48,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet blev negativt -0,4 (2,5) miljoner kronor.

– Consultings rörelseresultat beror i hög grad på minskade affärsvolymer inom tjänsteområdet B2B-reklam, säger Richard Ohlson. Ett åtgärdspaket har därför tagits fram för tjänsteområdet, vilket beräknas kunna förbättra resultatet med cirka 2,0 miljoner kronor under andra halvåret 2011 och cirka 4,0 miljoner kronor på årsbasis vid full kostnadseffekt.

Läs vidare

Alvöen breddar utbudet av fräs- och skärmaskiner

Alöven är nu skandinavisk distributör av Kimlas CNC-fräs- och skärbord för industriell produktion. Det ska komplettera de lösningar som företaget sedan tidigare erbjuder från MultiCam. 
CNC Alvöen

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnorth Award kommer nu in i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Wackes tror på starkt år – nyanställer tre

Produktmediaföretaget Wackes förstärker organisationen med tre anställda. Detta för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.
Wackes 1

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
Lessebo Paper

Senaste nytt

Alvöen breddar utbudet av fräs- och skärmaskiner

Alöven är nu skandinavisk distributör av Kimlas CNC-fräs- och skärbord för industriell produktion. Det ska komplettera de lösningar som företaget sedan tidigare erbjuder från MultiCam. 
CNC Alvöen

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnorth Award kommer nu in i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Wackes tror på starkt år – nyanställer tre

Produktmediaföretaget Wackes förstärker organisationen med tre anställda. Detta för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.
Wackes 1

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
Lessebo Paper