Reklamrekord följs av avmattning

Den senaste prognosen från IRM pekar på att reklammarknaden kommer att slå omsättningsrekord både 2011 och 2012. Tillväxten 2011 bedöms landa på 5,5 procent, medan reklammarknaden förväntas växa med knappt 1 procent under 2012.

Det efterfrågetryck och den tillväxt som kännetecknat marknaden under första halvan av 2011 bedöms mattas av redan under det tredje kvartalet och omsättningen förväntas bli drygt 32 miljarder kronor totalt. För 2012 beräknas tillväxten endast nå strax under 1 procent, vilket innebär en totalomsättning på nära 33 miljarder kronor. Även detta innebär ett nytt rekord.

– Allt talar för att det högtryck som kännetecknat första halvåret 2011 kommer att dämpas något under resten av året. Under nästa år förväntas tillväxten avta rejält. Trots det bedöms reklammarknaden visa viss tillväxt även 2012, säger IRM:s vd Magnus Anshelm.

Prognosen bygger på att Sveriges bruttonationalprodukt kommer att växa med ungefär en procent under 2012. Det förutsätter att Grekland inte går i konkurs eller att den amerikanska ekonomin inte går in i en djup lågkonjunktur. Sker något av detta kommer Sveriges samhällsekonomi påverkas i mycket hög grad, något som i sin tur skulle innebära att medieinvesteringarna minskar, menar IRM.

De långsiktiga strukturella förändringarna, som innebär att digitala medier och TV ökar sina andelar samtidigt som tryckta medier minskar sina andelar, kommer att öka i hastighet när reklamkonjunkturen försvagas under 2012.

Förutom internet- och TV-reklamen förväntas mobilreklamen växa starkt under 2011 och 2012. Dagspressen och flertalet andra tryckta medier, som har uppvisat en återhämtning det senaste året, beräknas minska sina annonsintäkter under 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: