Papper fortsätter att tappa till Ipad

Den digitala byrån Daytona har publicerat sin andra undersökning om hur svenska Ipad-ägare använder sina plattor.

I år är resultatet från undersökningen extra intressant, inte minst med tanke på att tio gånger fler människor, runt 2000 personer, har deltagit i undersökningen, jämfört med 2010. Dessutom är undersökningen mer demografiskt balanserad, med mindre storstad och bredare åldersfördelning.

Åldersmässigt är det fortfarande främst de mellan 25–39 som äger en Ipad. Det motsvarar 47 procent av alla Ipad-användare. Däremot är kvinnor kraftigt underrepresenterade – endast åtta procent deltog i undersökningen. Fördelningen stad–landsbygd är något mer balanserad jämfört med 2010 års siffror. Storstadsanvändarna ligger på 60,9 procent, småstad 29,7 procent och landsbygd 9,4 procent.

När det gäller användning så är nyheter, e-post, sociala medier och tidskrifter i topp. De fem mest använda applikationerna är Safari, Mail, Kalender, Spotify och Twitter. Men på sjätte plats hittar vi Flipboard, ett slags virtuell, bläddringsbar tidning som du själv fyller med innehåll, till exempel, Facebook-uppdateringar, Twitter-flöde, RSS-flöden med mera.

Betalningsviljan hos Ipad-ägare verkar vara hög. 94 procent har någon gång betalat pengar för en app. De flesta föredrar kortbetalning för att betala för innehåll eller appar.

På frågan “Hur anser du att din konsumtion/användande har påverkats av att du fick tillgång till iPad?” svarar 30 procent att de helt slutat med kvällstidningar, 20 procent att de helt slutat med dagstidningar och 10 procent att de helt slutat med tidskrifter. Över 50 procent anger att deras läsande av papperstidningar och -tidskrifter har minskat. Siffrorna är en ökning på runt tio procent jämfört med undersökningen 2010 och i stort sett alla pappersbaserade medier får stryk av Ipad.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: