Miljöfrågor är tillbaka i fokus

PUBLICERAD: 2 december 2011
UPPDATERAD: 2 december


1. Hej Maria Blomgren. Du höll i ett miljöseminarium för grafiska branschen. Det har hållits flera sådana tidigare. Vad är nytt?

Under Grafisk Miljödag, som anordnades av Grafiska Företagens Förbund den 24 november, presenterade bland annat Ingela Hellström från Miljömärkning Sverige de nya Svanenkriterier som börjar gälla från den 15 december. Dagens kriterier gäller dock tom 31 mars 2013. De största förändringarna är att kriterierna för tryckerier slås ihop med kuvertkriterierna, bok- och screentryck tas bort från kriterierna,  energikrav införs och att kriterierna för tryckpapper ändras. Dessutom görs en generell skärpning av kemikaliekraven och poänggränserna och det införs arbetsmiljökrav (punktutsug på VOC >9 kg/ton).

Vid seminariet presenterade även jag och Per Liljedahl, miljöchef på Posten Meddelande, en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört på uppdrag av Power of Print. IVL har gjort en litteraturstudie där man tittat på hur klimatpåverkan av tryckta och digitala medier skiljer sig åt i ett livscykelperspektiv. Resultatet visar att det inte går att säga att det ena formatet alltid är bättre än det andra utan det beror på vilka antaganden som gjorts och hur man räknat. Men oavsett vilket medium man väljer går det att göra klimatsmarta val.

Malin Picha från TU pratade om hur medieföretag jobbar med CSR, Corporate Social Responisbility, och hur på så sätt man kan vidga miljö- och hållbarhetsfrågan till att innefatta även ekonomisk och social hållbarhet. Idag är det få företag inom den grafiska branschen som arbetar uttalat med CSR.

2. Vad är branschen speciellt angelägen om att få diskutera?

Det finns ett stort behov från branschen att kommunicera ut att tryckta medier inte är ett dåligt miljöval. Branschen behöver hitta ett sätt att kunna hantera sin miljö- och klimatkommunikation ut mot kunderna.

3. Vad tycker branschens kunder är viktigast att sätta fokus på i miljöhänseende?
Vi ser att intresset för att lansera klimatmärkta tryckta produkter tex klimatsmarta pocketböcker ökar och därför behövs det även leverantörer som leverera detta.

4. Svanen var med och berättade om sina nya kriterier. Hur tas de emot? Är det lika stort intresse som tidigare kring Svanens arbete?
Jag upplever att det fortfarande är ett stort intresse kring Svanenkriterierna då det är mer än 200 tryckerier i Sverige som är Svanencertifierade. För många företag som köper trycksaker ses en Svanenmärkning som ett hygienkrav.

5. Metrologen Per Holmgren avslutade dagen. Var det något i det han sade som du tog med dig?
Jag tycker att det var mycket intressant att lyssna på Pär Holmgren som uppmärksammade deltagarna om den kritiska situation som råder på vårt jordklot där vi konstant överutnyttjar de resurser som finns. Enligt Pär är klimatfrågan högst aktuell och det är bråttom att ändra vårt levnadssätt om våra barnbarn ska kunna leva på samma sätt som vi. Framför allt tog jag med mig att Pär anser att tryckta pappersprodukter är ett bra val ut miljö- och klimatsynpunkt jämfört med många andra produkter, särskilt om man ser till mängd kemikalier som produkterna innehåller.

6. Var tycker du att branschen ska lägga sitt miljöfokus under den närmsta tiden?
Jag tycker att det är viktigt att företagen i branschen hela tiden jobbar med att utveckla och förbättra sitt klimat- och miljöarbete. Vi har några företag som har kommit väldigt långt i sitt arbete med detta, men samtidigt finns det en hel del företag som ligger långt efter. Genom att exempelvis kartlägga företagets energiförbrukning och se hur det går att minska den kan man ju även spara kostnader. Det är också viktigt att branschen kommunicerar ut till kunderna att tryckta produkter är ett bra val ur miljö- och klimatsynpunkt.

Tack så mycket, Maria Blomgren, som är projektledare på Grafiska Företagens Förbund.


Läs vidare

System för att automatisera produktionen

Automation, framtidssäkring och digitalisering står i fokus i Omikais monter. Företaget erbjuder ett molnbaserat ERP-system specialiserat för tryck- och förpackningsbranschen.
Omikai

Visutech storsatsar med dubbla montrar

Visutech satsar stort på årets Sign & Print Scandinavia. I två montrar kommer de visa upp flera olika trycktekniker, sin säljframgång inom arkinkjet och nyheterna i produktportföljen hos den nya samarbetspartnern Fujifilm.
Visutech Kyocera

Papper och plåtar från tryckerier för tryckerier

Med priser upp som är upp till 50 procent lägre och med obegränsad tillgång till högkvalitativt papper och premiumtryckplåtar ger Unitedprint tryckerier i hela Europa konkurrenskraftig tillgång till sina viktigaste material.
UP3 w

Skyltföretag har tillväxt i sikte

Efter två års samarbete förtätas Skyltfokus och HM Screen helt och hållet. Nu väntar namnbyte, bolagsfusion och satsningar.
Skyltfokus

Senaste nytt

Kunden kan byta wrapmaterial på bilen med några klick

Den stora nyheten hos Spandex var det nya 3D-designprogrammet Zeno. Den prenumerationsbaserade tjänsten låter kunden testa olika wrappingmaterial och färger i datorn innan köparen bestämmer sig.
DSC_4662

Storsatsande Visutech: "Det ligger rätt i tiden"

Visutech slog på stora trumman på årets Sign&Print Scandinavia med dubbla montrar. Inte minst för att visa produktnyheterna hos nya samarbetspartnern Fujifilm.
Visutech 1

Alvöen bjöd på flera nyheter

En butiksskylt med diamantpolerad logga, en kub med mönster i ett svart stenliknande material och ett specialtillverkat båtfönster. Det var några exempel på spännande applikationer som Alvöen visade upp i sin monter.
Alvöen 4

Riso satsade allt på ett starkt kort

Riso lät sin nya snabba bläckstråleskrivare Riso Valezus T1200 spela den självklara huvudrollen i sin monter. Tillverkaren vill fylla ett hål på marknaden utanför segment som laser och toner. Det var första gången som modellen T1200 visades för den skandinaviska publiken.
DSC_4959