"Inga givna normer i dagens fusioner"

PUBLICERAD: 12 december 2011
UPPDATERAD: 12 december

Leif Berg på Monistor är en erfaren räv i den grafiska branschen. Han började för 35 år sedan och blev tidigt delägare och vd i Bergwalls Grafiska, för att sedan gå vidare som vd och delägare i Berg & King. Parallellt har Leif drivit olika finansbolag och har även haft andra bolag hemma i Halmstad. Under de senaste tio åren har Leif jobbat med affärsutveckling i olika former inom den grafiska industrin.

– Från början är jag en bank- och finanskille och kom in i branschen av en händelse. Anledningen till att jag började på Bergwalls var att jag lärde känna företaget genom leasingföretaget jag arbetade på. Även om mitt yrkesliv har handlat mycket om att sälja maskiner så har finansieringsbiten och affärsutveckling alltid varit med.

Fusioner & värderingar
Under sina år i den grafiska branschen och den finansiella branschen har Leif Berg varit med om ett antal fusioner. Erfarenheten från dessa är till stor hjälp när man vill förstå mekanismerna bakom dagens och gårdagens värderingsmentalitet. En stor del av fastlagda sanningar har kastats överbord de senaste åren. Inte minst i den grafiska branschen, en del av den extra hårt drabbade tillverkningsindustrin, har vi fått erfara att maskinparkens värde drastiskt sjunkit. Men allt är inte nattsvart.

– Den stora värdeskaparen idag är kundstocken. I detta ligger värdet av alla kundrelationer och möjligheterna att utveckla dessa.

– Sedan att maskinerna inte bringar stort värde beror på att det finns för många och likartade.

– I en fusion kan det också vara synergieffekter som effektiviseringar i maskiner, lokaler eller anställdas kompetens som är värdeskapande. Maskinparkerna ska helst komplettera varandra eller vara lätta att avyttra, till exempel att köparen saknar bra digitaltrycksmöjligheter och får till en god digital investering genom förvärvet.

– Men värden och värderingar påverkas av att den grafiska marknaden inte växer. Den växer inom olika segment, men totalt sett har vi ingen bra utveckling och generellt sett är lönsamheten svag.

– I dagens fusioner finns det inga givna normer. Är du till exempel ett Stockholmstryckeri och hittar ett landsortstryckeri, så vet du att det är långt ifrån enkelt att driva ett företag på lång distans. Ofta betyder också tidigare ägare mycket för kundmassan i denna typ av tryckerier.

Nya tider, ny mentalitet
Idag gör man väldigt individuella värderingsanalyser när man tittar på företag, menar Leif Berg. För tjugo år sedan handlade det om multiplar, där företagen värderades till en viss vinst/omsättning som sedan multiplicerades ett antal gånger. Men idag ser man på hur potentiella förvärv passar in eller kompletterar i sina affärsmodeller.

– Mycket beror på vad man är ute efter. Det finns grafiska producenter som köper företag och på så sätt får volym som de sedan försöker producera så billigt som möjligt i enheter utomlands.

– Det finns också företag som satsar på nischområden och som köper sig till nya nischer. Ett exempel är Bording. En del av deras affärsidé är att verka inom nischer där konkurrensen är svag, ofta tekniskt komplicerade, men där framtiden bedöms intressant.

Ett sådant nischområde som Bording gör är att trycka valsedlar för FN för användning i länder där röstlängder och folkbokföring är knapphändig och som har behov av valsedlar som är omöjliga att förfalska. Det är ett udda område där de för närvarande kan agera som kraftfull marknadsledare.

Färre förvärv
Hur ser dagens grafiska landskap ut när det gäller ägande och organisationer?

– Det görs inte så många köp av tryckerier som det borde tycker jag. I de fall där det görs förvärv är prislappen ofta baserad på framtida avkastning.

– Köpare kan tycka att det är mycket mer intressant att förvärva bolag som har en onlinebutik än att köpa ett företag som till exempel arbetar med bokproduktion som är extremt konkurrensutsatt. Den främsta anledningen är att kundbasen är mycket lättare att nå och att den inte är så personrelaterad.

Varför är det så stor variation i börsbolagens värdering?

– Börskursen försöker ju spegla framtida värdeförändring och utdelningar . Bedömer man bolagets framtid som expansiv och lönsam är man beredd att betala mer för aktierna.

– På marknader som inte växer över huvud taget, marknader som kanske är utsatta av andra möjligheter som nya medier, där ser man begränsad framtid och aktiekursen reagerar i förhållande till detta.

Vad är din erfarenhet av ägarna och deras handlingsmönster?

– De företag med en ledarstil som värderar kundrelationer är vinnare. Många ledare i den grafiska branschen är ytterst skickliga på att tillverka, men tekniken har placerats i högsätet och man har kanske gjort investeringar där man skjutit över målen. Jag tror att många ångrar omfånget av sina digitala investeringar. De har, livligt påhejade av leverantörerna, köpt alldeles för dyra maskiner, i jämförelse med den uppnådda avkastningen. Samma sak gäller säkert många som investerat i stora arkmaskiner och sett en sjunkande prisbild som följd.

– Det handlar om vilka typer av kunder du har och vilka du vill ha om några år. De som arbetar med nischprodukter som förpackningar och effekter har också klarat sig bättre än de som bara lägger färg på papper.

Framtida sammanslagningar
– Framtiden kommer säkert se annorlunda ut om fem år. Jag hoppas och tror att vi kommer att få se många sammanslagningar, för vi är alldeles för många aktörer på marknaden nu. Kartan kommer att ritas om.

– Jag tror också att köparbeteendet kommer att förändras. Det är delvis relaterat till åldersklass. I branscher med genomsnittligt yngre medarbetare/inköpare där webshoppar är vanligt förekommande, kan konstateras att det görs många inköp även på kvällar För många yngre är det fullkomligt naturligt att arbeta på kvällen och att även göra sina företagsinköp på kvällen. Många av dagens inköpare, oftast då äldre sådana, arbetar mer konventionellt.

– Lönsamheten måste också bli bättre. Trycksakssäljarna måste söka sina unika värden och sälja dessa. Annars kommer priset hela tiden i fokus. Det går att tjäna pengar, och bra pengar, men i detta måste såväl sälj- som produktionsfunktionera ständigt trimmas och ifrågasättas, avslutar Leif Berg.

Läs vidare

Print Supplies hoppas på succé i grannlandet

Live-wrapping och flera produktnyheter stod i rampljuset i Print Supplies monter. Den norska fullserviceleverantören gör i och med sin medverkan på Sign&Print Scandinavia entré på den svenska marknaden.
Print Supplies

Världspremiär för ny tonermaskin

Den flögs in från Japan fredagen innan mässan och visades för första gången publikt när Sign&Print Scandinavia öppnade under tisdagen. Nya Ricoh Pro C7500 som ska ge kommersiella tryckerier fler kreativa användningsområden.
Ricoh8

Skärning med kollaborativa robotar

Automation med robotlösningar. Det står i fokus hos Zünd under Sign&Print Scandinavia.
– Vi vill få fler att inse att det är nästa steg i utvecklingen, säger Henrik Larsson Hedblom på Zünd Skandinavien.
Zund 2

Avtäckning på mässan för ny HP Latex-modell

HP Latex-familjen har fått en ny medlem, kallad 630 W. Maskinen hade världspremiär hos inte mindre än tre utställare under Sign&Print Scandinavia: NI Solutions, Spandex och Antalis.
A169871A-614E-46A0-8B8E-6CC4CD6F1B50

Senaste nytt

Color Systems såg ny kundgrupp

Color System har satt tänderna i en ny kundgrupp med UV-storformatsskrivaren från Epson. – Det är jätteroligt, säger Magnus Edfeldt, säljs och marknadsansvarig. Återförsäljaren från Vällingby visade också flera maskiner för Direct to film.
DSC_4386

Print Supplies hoppas på succé i grannlandet

Live-wrapping och flera produktnyheter stod i rampljuset i Print Supplies monter. Den norska fullserviceleverantören gör i och med sin medverkan på Sign&Print Scandinavia entré på den svenska marknaden.
Print Supplies

Dataline vill växa i Norden

Under Sign&Print Scandinavia gick Dataline ut med nyheten att företaget förvärvat finska mjukvaran Arkki ERP. Det firades i montern under mässans sista dag.
Dataline

Världspremiär för ny tonermaskin

Den flögs in från Japan fredagen innan mässan och visades för första gången publikt när Sign&Print Scandinavia öppnade under tisdagen. Nya Ricoh Pro C7500 som ska ge kommersiella tryckerier fler kreativa användningsområden.
Ricoh8