Minskad ökningstakt för annonsmarknaden

De svenska medieinvesteringarna minskade i november med 8,9 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen stod TV för (-18,6 procent). Den största ökningen var för mediekategorierna bio (20,3 procent) och sök (10,6 procent).

Men novembersiffrorna till trots så har det ändå totalt sett blivit en ökning.

− Trots att november månad rent procentuellt jämfört med 2010 haft en negativ utveckling så är utvecklingen denna månad den näst starkaste sedan vi började mäta, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer. Dessutom kan vi redan nu konstatera att vi passerat ”all time high” i årsinvesteringar trots att det är en månad kvar på året. Den negativa utvecklingen för denna enskilda månad kan dels bero på en periodiseringsfråga men även vara en konsekvens av det ekonomiska klimatet.

Bäst utveckling i november har bio som ökat med 20,3 procent jämfört med samma period förra året. Utvecklingen är från en låg bas i absoluta tal, vilket gör den procentuella förändringen lättrörlig. Det går även fortsatt bra för kategorin sök som ökar med 10,6 procent.

Mediekategorin TV minskar med 18,6 procent mot november förra året. Några förklaringar är att november månad 2011 hade fyra måndagar mot november 2010 som hade fem måndagar, vilket får en stor periodiseringseffekt då flertalet faktureringar sker på måndagar. Dessutom var november 2010 en mycket stark månad jämfört med året innan.

− En ytterligare förklaring till de negativa siffrorna för TV är att ett antal stora annonsörer redan i oktober hade investerat hela sin avtalade årsvolym. Med den avtalskonstruktion som de flesta annonsörer har haft i år innebär detta högre priser på den överskjutande volymen, vilket har fått många att styra om dessa investeringar till andra medier, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

Utöver TV minskade dessutom utomhus (-13 procent), dagspress storstad (-7,9 procent), populärpress (-3,3 procent), fackpress (-2,7 procent) och radio (-2,7 procent).

Mediekategorier som ökar i november 2011

Övrigt 22 procent

Bio 20 procent

Sök 11 procent

Internet 4 procent

Landsortspress 2 procent

Kvällspress 0 procent

 

Mediekategorier som minskat i november 2011

DR/Annonsblad -2 procent

Radio -3 procent

Fackpress -3 procent

Populärpress -3 procent

Storstadspress -8 procent

Utomhus/Trafikreklam -13 procent

TV -19 procent

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: