Stillastående marknad i den civilgrafiska branschen

PUBLICERAD: 16 februari 2012
UPPDATERAD: 16 februari

Små förändringar noterades i efterfrågan på tryck under förra årets sista månader. Det skriver Grafiska Företagens Förbund, GFF, i en ny rapport. Marknaden har inte kommit tillbaka på ett tillfredsställande sätt sedan förra lågkonjunkturen 2008/2009.

Substituten till tryck är därtill alltför konkurrenskraftiga. I kombination med att kunderna tar höjd för ett år som kommer att präglas av avvaktan och osäkerhet, kommer efterfrågan under innevarande år att ligga kring noll, där risken ligger på nedsidan.

Tjugofem procent av företagen upplevde en brist på yrkesarbetare. Det är ett fenomen som blir allt vanligare kommande år, då den demografiska cykeln visar stora pensionsavgångar inom en femårsperiod.

Ordervärdena steg något samtidigt som företagen rapporterade att prisbilden fortsatte att vara svag. Något högre aktivitet i produktionen medförde att orderstocken ökade men låg för säsongen på låga nivåer sett några år tillbaka. Varaktigheten i orderstocken uppgick till tre arbetsveckor, vilket var lågt under ett fjärde kvartal. Samtidigt visade det sig att det pågående rationaliserings- och inte minst effektiviseringsarbetet har skapat en allt bättre och snabbare resursallokering i tryckerierna. Det finns dock mycket kvar att göra; detta arbete bör intensifieras ytterligare för att sänkt enhetskostnad ska resultera i att marginalerna på sikt ska förbli oförändrade och helst stiga. Lönsamheten under perioden var i stort sett oförändrad.

Under inledningen av 2012 har signaler ute bland företagen visat på en solid orderingång. Denna rapports underlag pekar dock i en annan riktning, nämligen mot en produktionsnedgång, samt även mot ett litet men tydligt prisfall. Detta gör att ordervärdena beräknas falla.

Kommande pensionsavgångar tillsammans med friställningar gör att personalstyrkan minskar hos hälften av företagen. Även om prognosen är mycket osäker, förväntar man sig ett sämre andra halvår 2012 jämfört med det första. Det kan dock visa sig bli precis tvärtom när man tittar tillbaka på 2012.

Texten är en sammanfattning av Konjunkturläget, GFFs kvartalsvisa branschekonomiska nyhetsbrev som baserar sig på Konjunkturinstitutets urvalsundersökning och bearbetas specifikt för den grafiska branschen. Översynen visar hur marknaden utvecklats det senaste kvartalet och hur tendenserna ser ut för den allra närmaste framtiden.

Läs vidare

Kongsberg Ultimate: "Det snabbaste skärbordet på marknaden"

Skärbordstillverkaren Kongsberg Precision Cutting Systems var stolta över att deras Kongsberg Ultimate hade utsetts till ”Best Wide Format Cutting Solution” i EDP Awards i samband med en ceremoni på Drupa.
PXL_20240530_121951472.MP

"Solida lösningar som tål hög belastning"

En helautomatisk linje med linjär motor för skärning av skivor i exempelvis wellpapp, en uppgraderad etikettstans med laser och skärbord i olika storlekar. Det är något av det Jwei visade under Drupa.
Primotek 1

Marabu går grönt med ny certifiering

Nyligen blev bläcktillverkaren Marabu certifierad enligt Greenguard. En märkning som visar att en produkt testats och utvärderats för att uppfylla stränga gränser för kemikalieutsläpp. Ett budskap som Marabu trycker på under Drupa.
Marabu 4

MIS-mjukvara speciellt för de mindre tryckerierna

Det molnbaserade MIS-verktyget Nubium är den stora nyheten på årets Drupa hos eProductivity Software (ePS). En produkt som ska göra vardagen enklare för de små och medelstora tryckerierna. 
eProdictivity 1

Senaste nytt

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)

De visade linjer med helautomatisk bokproduktion

Efterbehandlingsexperterna Horizon demonstrerade hur man skapar den smarta fabriken på Drupa.
_DSC0615

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Åtta45 ver 2