Arctic paper ökar försäljningen

Arctic paper genererade under de fyra kvartalen 2011 en omsättning som överskred 5,7 miljarder kronor och en nettovinst på 26,6 miljoner kronor.

Trots en fortsatt svag efterfrågan på finpapper i Europa, ökade företaget försäljningen under det fjärde kvartalet med 1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010, till 191 000 ton och fortsatte öka marknadsandelen i en vikande marknad. För helåret 2011 var försäljningsvolymen 765 000 ton, en ökning med 2,8 procent jämfört med 2010.

Under helåret 2011 utnyttjade Arctic Paper 94 procent av sin produktionskapacitet. Orderboken för de första månaderna 2012 är mycket stark, särskilt vad gäller obestruket papper.

Gruppens samtliga affärsenheter fortsätter arbetet med det ambitiösa vinstförbättrings- program som inleddes i mars 2011. Den fulla effekten av detta program beräknas slå igenom i det finansiella resultatet under 2012. Integrationen av Arctic Paper Grycksbo är slutförd med positivt resultat.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Lackat och klart för arkmatad inkjet

Canon har i samarbete med Plockmatic tagit fram en sömlös integration mellan Canons arkmatade digitala tryckpressar i varioPRINT iX-serien och Plockmatics DigiCoater Pro 400 HD LED efterbehandlingsmaskin. Kombinationen ska göra att kunderna kan producera högkvalitativa uv-lackade produkter i hög hastighet i ett automatiserat flöde.

Publicerat av: