Företagarpris till Parajetts ägare

Landskrona stads företagarpris nummer ett, Årets företagare, går till Parajetts ägare Tord Ohlsson.

Juryns motivering lyder:

”Tord Ohlsson har i snart 40 år ägt och drivit Parajett på ett framgångsrikt sätt och med goda ledaregenskaper. Tord har haft förmågan att kunna tänka om och ändra företagets profil för att möta de nya krav som ställs i branschen.”

Annika Rundblad, Landskrona stad, har intervjuat pristagaren:

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas som företagsledare?

– Parajett är ett producerande grafiskt företag utan att vara ett tryckeri där de viktigaste framgångsfaktorerna är att förstå marknaden, hitta nischer och att få fram stordriftsfördelar. Att lyssna på sina kunder och sin personal är mycket viktigt för att lyckas som ledare.

Vilken är din största framgång?

– Att vi har varit ett världsledande företag inom digitalt tryck sedan 1990-talet.

Vad driver dig som företagare?

– Det som driver mig är att tillfredsställa våra kunders behov, att ha välmotiverad personal på alla poster samt att utmana leverantörer till nyutveckling. När man lyckas göra rätt saker och samtidigt ha roligt tjänar man automatiskt pengar.

På vilket sätt bidrar du och ditt företag till Landskronas utveckling?

– Majoriteten av personalen bor i Landskrona. Vi bidrar även genom olika former av sponsring, exempelvis av Landskrona BoIS, Pumphuset, Idrottsgalan och 600-årsjubileét.

Hur ser du på framtiden?

– Parajett är idag marknadsledande i Skandinavien inom vårt prioriterade produkt- och tjänsteutbud. Vi är med i tiden och därför ser det positivt ut. Företaget blir 110 år gammalt nästa år och är ett av de största privatägda företagen i Landskrona och där ägaren bor i staden. Jag har för avsikt att behålla företaget i familjen genom mina två söner.

Vilka utmaningar finns?

– Det är svårt att hitta rätt profil i Landskrona när vi nyanställer idag. Tyvärr är hälften av all nyanställd personal inte boende i Landskrona eller har för avsikt att flytta hit. Jag saknar ett mer dynamiskt samarbete mellan kommun och stad för att få fram rätt utbildad personal inom framför allt IT.

Har du andra erfarenheter inom näringslivet?

– Jag är en entreprenör och har startat en rad olika företag inom informationssidan. Jag är även delägare i Skånes Auktionsverk. Parajett är till 30% delägare i företaget DAD/Ravns.

_________________________________________________________
FAKTA
Parajettgruppen (Parajett och DAD/Ravns) har 220 anställda och omsätter 325 miljoner kronor med god lönsamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *