Sven Witt död

PUBLICERAD: 27 januari 2013
UPPDATERAD: 27 januari


Direktör Sven Witt, Stockholm, har avlidit i en ålder av 90 år. Hans närmaste är hustrun Ingrid jämte barnen Agneta, Gunilla, Göran och Margareta med familjer
. 

Sven Witt växte upp i en lektorsfamilj i Linköping. Den kulturella barndomsmiljön var säkerligen en av förklaringarna till den resning och sociala säkerhet som kom att prägla hela hans personlighet.

Sven Witt blev en märkesman inom grafisk industri. Kännetecknande för honom var hans breda kunnande och engagemang samt förmåga att stimulera sina medarbetare.

Direkt efter civilingenjörsexamen vid KTH knöts han till Esselte, på den tiden Nordens största samling av grafiska företag. Det blev också den grafiska branschen och dess tekniska utveckling han kom att ägna större delen av sitt yrkesverksamma liv. Tack vare sina organisatoriska talanger fick han dessutom vid flera tillfällen axla ansvaret vid uppbyggandet av nya fabriksanläggningar på olika ställen i landet.

1950 övergick Sven Witt till Svenska Dagbladet och dess grafiska produktion. Han stannade där till 1963, från och med 1953 med ställning som teknisk direktör. Även på Svenska Dagbladet drog man nytta av hans erfarenheter vid uppförandet av den stora,  komplicerade produktionsanläggningen i Marieberg.

1963 återvände Sven till Esselte, nu som chef för dess dotterbolag Svenskt Djuptryck. Två år senare tog han initiativ till förvärvet av branschkollegan Nordisk Rotogravyr, som fusionerades med Svenskt Djuptryck till landets största tidskrifts- och reklamtryckeri.

Framgångarna i samband med den företagsfusionen ledde till att Sven 1971 fick uppdraget att leda omstruktureringen av Esseltes hela grafiska verksamhet, ett jättearbete som bl.a. innebar utflyttning från det stora, välkända beställningstryckeriet på Vasagatan mitt emot Centralstationen i Stockholm. Den operationen, som berörde tusentals yrkeskunniga människor i den grafiska branschen, förutsatte bred inblick i tryckeriindustrins framtidsutsikter , med hänsyn tagen också till den snabba medieutvecklingen. Omstruktureringen, som komplicerades ytterligare efter Esseltes samgående med Almqvist & Wiksell 1973, resulterade i skapandet av den stora företagsgruppen Esselte Print, med Sven Witt som verkställande direktör.

Med hans industriella ställning följde tunga uppdrag inom näringslivets organisationer i Sverige och utlandet. Under många år var han ordförande i Grafiska Arbetsgivareförbundet. Han företrädde också branschen i SAF´s styrelse. Han ledde med kraft de ofta komplicerade avtalsförhandlingarna i tider av teknikväxling.  Han tog initiativ till inrättandet av en första professur i grafisk teknik på KTH och invaldes själv som den förste representanten för sin industri i IVA. Internationellt blev han bl.a. president i ERA, en europeisk forskningsinstitution som fram till dess helt hade dominerats av tyska och engelska storföretag. Många är vi arbetskamrater och branschkollegor som genom åren kunnat dra nytta av Sven Witts erfarenheter.

Lars Lidén och Rune Sirvell

 


Läs vidare

Kongsberg Ultimate: "Det snabbaste skärbordet på marknaden"

Skärbordstillverkaren Kongsberg Precision Cutting Systems var stolta över att deras Kongsberg Ultimate hade utsetts till ”Best Wide Format Cutting Solution” i EDP Awards i samband med en ceremoni på Drupa.
PXL_20240530_121951472.MP

"Solida lösningar som tål hög belastning"

En helautomatisk linje med linjär motor för skärning av skivor i exempelvis wellpapp, en uppgraderad etikettstans med laser och skärbord i olika storlekar. Det är något av det Jwei visade under Drupa.
Primotek 1

Marabu går grönt med ny certifiering

Nyligen blev bläcktillverkaren Marabu certifierad enligt Greenguard. En märkning som visar att en produkt testats och utvärderats för att uppfylla stränga gränser för kemikalieutsläpp. Ett budskap som Marabu trycker på under Drupa.
Marabu 4

MIS-mjukvara speciellt för de mindre tryckerierna

Det molnbaserade MIS-verktyget Nubium är den stora nyheten på årets Drupa hos eProductivity Software (ePS). En produkt som ska göra vardagen enklare för de små och medelstora tryckerierna. 
eProdictivity 1

Senaste nytt

Alvöen breddar utbudet av fräs- och skärmaskiner

Alöven är nu skandinavisk distributör av Kimlas CNC-fräs- och skärbord för industriell produktion. Det ska komplettera de lösningar som företaget sedan tidigare erbjuder från MultiCam. 
CNC Alvöen

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnorth Award kommer nu in i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Wackes tror på starkt år – nyanställer tre

Produktmediaföretaget Wackes förstärker organisationen med tre anställda. Detta för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.
Wackes 1

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
Lessebo Paper