Scandbook minskar något

PUBLICERAD: 8 februari 2013
UPPDATERAD: 8 februari
Scandbooks vd, Pär Nilsson.

Omsättning och lönsamhet i Scandbook minskar. Men vd Pär Nilsson ser nu stabilare priser och räknar med att företagets besparingar ska ge resultat under 2013. Så här kommenterar han 2012:

– Höstens ramavtalsförhandlingar har lyckats väl. Vi har förnyat samtliga existerande ramavtal samt även vunnit nya.

Bokförsäljningen på Scandbooks huvudmarknader i Norden sjönk under 2012. På den största marknaden, den svenska, sjönk försäljningen enligt bokbranschens egna statistik med 13%. Detta inkluderar digital utgivning som i dagsläget dock enbart uppgår till cirka en procent av all bokutgivning i Sverige. I Danmark och Norge är trenden densamma. Trots detta minskade Scandbooks omsättning endast med 3,8 % vilket torde betyda att Scandbook ökat sin andel av den svenska marknaden.

Norges enda kvarvarande tryckeri, AIT Otta, meddelade i mitten av oktober 2012 att verksamheten läggs ned.

Scandbooks omsättning minskade fjärde kvartalet i år med 3,0 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 45,9 mkr (47,3). Minskningen har skett på de danska och finska marknaderna. Försäljningen på den norska marknaden ökade medan Sverige och övriga marknader var på samma nivå som 2011.

Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick under kvartalet till 1,5 mkr (5,8 mkr). Den lägre vinstmarginalen förklaras av för låg beläggning totalt sett i förhållande till produktionskapaciteten, en lägre prisbild på företagens produkter samt av färre produktionsdagar i december månad på grund av kalendereffekt. Trenden med försämrade priser på böcker har inte fortsatt under perioden utan har stabiliserats.

– Resultatutvecklingen är givetvis inte tillfredsställande. Det effektivitets- och besparingsprogram vi satt igång ger effekt under 2013. Besparingsprogrammet innehåller bland annat nedläggning av Scandbooks fabrik i Smedjebacken samt avyttring av den, av företaget ägda, industribyggnad där verksamheten bedrivits.

Ett nedskrivningstest har gjorts av Goodwillposten som uppgår till totalt 92 miljoner kronor. Testet visade på ett nedskrivningsbehov av 28 mkr som belastar resultatet i fjärde kvartalet.

Scandbook begärde i december 2011 återbetalning av moms avseende år 2005 med 26,7 miljoner kronor, som inte intäktsförts 2011. I maj 2012 ansökte Scandbook om återbetalning av ytterligare 54,6 miljoner kronor för åren 2006 och 2007. Detta belopp har inte heller intäktsförts. Skatteverket initierade under 2011 en rättslig prövning av frågan om så kallad följdändring skall ske hos tryckeriföretagens kunder. I en dom från Kammarrätten i Stockholm 16 maj 2012 fastslogs att den så kallade följdändringsregeln inte kan tillämpas av Skatteverket i tryckerimomsmålen. Därmed kan, enligtKammarrättens uppfattning, tryckerikunder inte åläggas att genom efterbeskattning återbetala moms som Skatteverket har betalat ut till tryckerier.

Skatteverket har överklagat Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen för att få frågan prövad i högsta instans. Det är i dagsläget inte känt om Högsta Förvaltningsdomstolen kommer att ta upp ärendet.

Läs vidare

Print Supplies hoppas på succé i grannlandet

Live-wrapping och flera produktnyheter stod i rampljuset i Print Supplies monter. Den norska fullserviceleverantören gör i och med sin medverkan på Sign&Print Scandinavia entré på den svenska marknaden.
Print Supplies

Världspremiär för ny tonermaskin

Den flögs in från Japan fredagen innan mässan och visades för första gången publikt när Sign&Print Scandinavia öppnade under tisdagen. Nya Ricoh Pro C7500 som ska ge kommersiella tryckerier fler kreativa användningsområden.
Ricoh8

Skärning med kollaborativa robotar

Automation med robotlösningar. Det står i fokus hos Zünd under Sign&Print Scandinavia.
– Vi vill få fler att inse att det är nästa steg i utvecklingen, säger Henrik Larsson Hedblom på Zünd Skandinavien.
Zund 2

Avtäckning på mässan för ny HP Latex-modell

HP Latex-familjen har fått en ny medlem, kallad 630 W. Maskinen hade världspremiär hos inte mindre än tre utställare under Sign&Print Scandinavia: NI Solutions, Spandex och Antalis.
A169871A-614E-46A0-8B8E-6CC4CD6F1B50

Senaste nytt

Hexis ger kunderna makten över laminaten

I Hexis monter var det stort fokus på skyddsfilmer i serien Bodyfence under Sign&Print. Företaget hade bilar både utanför och innanför entrén till Kistamässan. De visade också inredningsvinyler, folier och laminat. 
FotoJet

Vd-byte och produktnyheter hos Horizon

Horizon Nordic kom till Sign&Print-mässan inte bara med produktnyheter utan även med en ny vd vid rodret. Det som var sig likt var fokuset på efterbehandlings- och automationslösningar.
Horizon 4

Jako tryckeri flyttas – nya ägaren centraliserar

Jako tryckeri i halländska Torup ska stängas. I stället ska all verksamhet samlas tio mil bort hos ägaren Nilssons tryckeri i skånska Bjärnum utanför Hässleholm.
DSC_4406

Scandraft hjälper kunderna komma igång med DTF

Återförsäljaren Scandraft visade sitt utbud av material för bild- och dekorproduktion. Men man tryckte lite extra på sitt startkit för att komma igång med Direct to film-tryck på textil.
DSC_4449