Scandbook minskar något

PUBLICERAD: 8 februari 2013
UPPDATERAD: 8 februari
Scandbooks vd, Pär Nilsson.

Omsättning och lönsamhet i Scandbook minskar. Men vd Pär Nilsson ser nu stabilare priser och räknar med att företagets besparingar ska ge resultat under 2013. Så här kommenterar han 2012:

– Höstens ramavtalsförhandlingar har lyckats väl. Vi har förnyat samtliga existerande ramavtal samt även vunnit nya.

Bokförsäljningen på Scandbooks huvudmarknader i Norden sjönk under 2012. På den största marknaden, den svenska, sjönk försäljningen enligt bokbranschens egna statistik med 13%. Detta inkluderar digital utgivning som i dagsläget dock enbart uppgår till cirka en procent av all bokutgivning i Sverige. I Danmark och Norge är trenden densamma. Trots detta minskade Scandbooks omsättning endast med 3,8 % vilket torde betyda att Scandbook ökat sin andel av den svenska marknaden.

Norges enda kvarvarande tryckeri, AIT Otta, meddelade i mitten av oktober 2012 att verksamheten läggs ned.

Scandbooks omsättning minskade fjärde kvartalet i år med 3,0 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 45,9 mkr (47,3). Minskningen har skett på de danska och finska marknaderna. Försäljningen på den norska marknaden ökade medan Sverige och övriga marknader var på samma nivå som 2011.

Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick under kvartalet till 1,5 mkr (5,8 mkr). Den lägre vinstmarginalen förklaras av för låg beläggning totalt sett i förhållande till produktionskapaciteten, en lägre prisbild på företagens produkter samt av färre produktionsdagar i december månad på grund av kalendereffekt. Trenden med försämrade priser på böcker har inte fortsatt under perioden utan har stabiliserats.

– Resultatutvecklingen är givetvis inte tillfredsställande. Det effektivitets- och besparingsprogram vi satt igång ger effekt under 2013. Besparingsprogrammet innehåller bland annat nedläggning av Scandbooks fabrik i Smedjebacken samt avyttring av den, av företaget ägda, industribyggnad där verksamheten bedrivits.

Ett nedskrivningstest har gjorts av Goodwillposten som uppgår till totalt 92 miljoner kronor. Testet visade på ett nedskrivningsbehov av 28 mkr som belastar resultatet i fjärde kvartalet.

Scandbook begärde i december 2011 återbetalning av moms avseende år 2005 med 26,7 miljoner kronor, som inte intäktsförts 2011. I maj 2012 ansökte Scandbook om återbetalning av ytterligare 54,6 miljoner kronor för åren 2006 och 2007. Detta belopp har inte heller intäktsförts. Skatteverket initierade under 2011 en rättslig prövning av frågan om så kallad följdändring skall ske hos tryckeriföretagens kunder. I en dom från Kammarrätten i Stockholm 16 maj 2012 fastslogs att den så kallade följdändringsregeln inte kan tillämpas av Skatteverket i tryckerimomsmålen. Därmed kan, enligtKammarrättens uppfattning, tryckerikunder inte åläggas att genom efterbeskattning återbetala moms som Skatteverket har betalat ut till tryckerier.

Skatteverket har överklagat Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen för att få frågan prövad i högsta instans. Det är i dagsläget inte känt om Högsta Förvaltningsdomstolen kommer att ta upp ärendet.

Läs vidare

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Plockmatic firar jämnt med all time high

I år är det 50 år sedan Plockmatic startades. Sedan dess har företag växt till en stor global spelare inom dokumenthantering med en bred produktportfölj. Sign&Print har intervjuat vd:n Jan Marstorp om den resan och vägen framåt.
Plockmatic kollage

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Grafiska företagen kritiserar att staten äger Strålfors

I en debattartikel kritiserar Grafiska Företagens vd Eva Glückman att staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors. "Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution".
Eva G Grafiska

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)