Sverige föregångare inom tryckt elektronik

printed_electronics

I stark konkurrens från storföretag och andra aktörer i Europa har testmiljön för produktion av tryckt elektronik i Norrköping, PEA Manufacturing, utsetts till europeisk ”pilot line demonstrator” och ska fungera som en modell.

PEA Manufacturing blir därmed föremål för studier kring hur man skapar och utvecklar en lyckad testmiljö för prototyp- och produktionsutveckling.
Projektet kommer att pågå under 2014 med syfte att lärdomar och kunskap från PEA Manufacturing ska komma resten av EU till godo. Det övergripande målet för projektet är att kartlägga hur Pilot produktionsanläggningar kan hjälpa till att överbrygga gapet mellan forskningsresultat och produktion av nya produkter som skapar tillväxt i EU.

Göran Gustafsson (på bild), avdelningschef för Tryckt elektronik på Acreo Swedish ICT och Tommy, Höglund, projektledare för Printed Electronics Arena, PEA, skickade in ansökan:

– Vi är glada att vår ansökan och produktionsmiljö får den här positiva responsen. När aktörer utifrån ska studera hur vi arbetar så hjälper det oss att göra vår miljö mer tillgänglig och effektiv, det kommer i sin tur att förbättra vårt samarbete med näringslivet och göra oss än mer synliga internationellt.
 
Projektet innebär att Norrköping och Sverige kommer att påverka hur man utformar centrala policies kring testmiljöer för pilotproduktion i EU.

Ruud Baartmans, projektledare för MKPL project och Mauritx Butter, vetenskaplig koordinator i projektet har höga förväntningar:

– PEA Manufacturing är en av fyra utvalda demonstrationsprojekt av Europeiska komissionen. För projektets styrgrupp som var rådgivande och som bedömde ansökningarna var det tydligt att PEA Manufacturing adresserade flera olika nyckelteknologier i en långt framskriden produktionsmiljö. Dessutom betraktade vi PEA Manufacturing som en miljö för samarbete som låg väldigt nära prototyputveckling i “verkliga” industrimiljöer. Acreos ansökan för PEA Manufacturing fick de bästa poängen av tio sökande kandidater. Våra förväntningar är höga men vi är övertygade om att projektet blir framgångsrikt.

Projektet innebär fler internationella besök till PEA Manufacturing för att ta del av arbetet där. Workshops för erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer ska hjälpa till att utveckla och definiera framgångsfaktorer och hinder som behöver åtgärdas. Intervjuer och analyser kommer att genomföras; av arbetssätt, intressentbild och företag som använt sig av PEA Manufacturing, t ex för att framställa en prototyp. Erfarenheterna och lärdomarna ska sedan delges i workshops samt utgöra en del i den rapport som hela projektet mKETs Pilot line sedan presenterar för EUs beslutsfattare. De andra utvalda anläggningarna är, BBEU: BioBased Europe Pilot Plant, Ghent i Belgien; Infineon: Power electronics, Villach i Österike; Sofradir: Cooled IR-detectors, Grenoble i Frankrike.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Fördjupar strategiskt samarbete inom skärning

ACG Nyström blir exklusiv leverantör av Eastman Machine Companys automatiserade linje av skärmaskiner i Skandinavien, Baltikum och Ukraina. Det innebär att det svenska företaget kommer att fungera som ett nav för import av utrustning, delar och förbrukningsvaror, vilket ska resultera i kortare ledtider och direkta leveranser.

Publicerat av: 

Designtävling: ”Jag ville skapa något oväntat”

Printpower Awards är tävlingen för elever från Sveriges ledande design- och konstskolor. Tävlingen anordnas av Grafiska företagen och Fespa-föreningen sedan över 20 år tillbaka, och går ut på att plocka fram den bästa printidén utifrån ett specifikt tema. En av vinnarna blev Agnes Dalunde, vars provokativa design föll juryn i smaken.

Publicerat av: