Frågan om tryckerimomsen är ännu inte avgjord

PUBLICERAD: 13 februari 2014
UPPDATERAD: 14 november

Den 3 januari 2014 skrev Sveriges Tidskrifter på Svenska Dagbladets Brännpunkt i inlägget ”Skatteverket slår mot journalistiken” om hur den så kallade tryckerimomsen slår hårt mot Sveriges alla förlag. I en replik från Grafiska Företagens Förbund betonas att det är Skatteverket som bär ansvaret för den uppkomna situationen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 januari ifrågasätter Sveriges Tidskrifters VD och ordförande den svenska tillämpningen av EU-domen Mål C – 88/09 Graphic Procédé som meddelades 2010.

Det är helt korrekt beskrivet i artikeln att sänkningen av momsen skedde retroaktivt och att många tryckerier därmed ansökte om återbetalning av för mycket inbetald moms. Detta förfarande var och är legalt och helt i sin ordning. Att Skatteverket (SKV) inte hade fastställt några rutiner, mallar eller ens en enhetlig och transparent hållning inom verket till hur dessa ärenden skulle hanteras är inte tryckeriernas ansvar utan helt och hållet SKVs.

Att SKV efter en tid insåg att ansökningarna om återbetalning av moms skulle komma att bli tämligen omfattande inledde SKV ett förfarande med följdändring hos tryckeriernas kunder. Huruvida detta är rättsligt möjligt eller ej har prövats i ett flertal fall, men än så länge är frågan inte avgjord i Högsta Förvaltningsrätten. Vi kan i dagsläget endast förhålla oss till de domar som meddelats från Kammarrätten, där följdändringarna har ogiltigförklarats.

Det är SKV som bär ansvar för den uppkomna situationen, såväl inledningsvis då man påbörjade utbetalningar av momspengar utan att ha rutiner för detta fastlagda, som nu när SKV uppenbarligen fortsätter att begära följdändringar hos tryckeriernas kunder trots att det inte finns någon prejudicerande dom avseende SKVs rätt att göra följdändringar. De domar som har kommit från Kammarrätten ger inte SKV möjlighet till följdändring och bör därför vara vägledande till dess att Högsta Förvaltningsrätten meddelat sin dom, vilken vi naturligtvis hoppas är i enlighet med Kammarrättens domar.

Lena-Liisa Tengblad, vd, Grafiska Företagens Förbund

Läs vidare

Alvöen breddar utbudet av fräs- och skärmaskiner

Alöven är nu skandinavisk distributör av Kimlas CNC-fräs- och skärbord för industriell produktion. Det ska komplettera de lösningar som företaget sedan tidigare erbjuder från MultiCam. 
CNC Alvöen

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnorth Award kommer nu in i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Wackes tror på starkt år – nyanställer tre

Produktmediaföretaget Wackes förstärker organisationen med tre anställda. Detta för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.
Wackes 1

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
Lessebo Paper

Senaste nytt

Alvöen breddar utbudet av fräs- och skärmaskiner

Alöven är nu skandinavisk distributör av Kimlas CNC-fräs- och skärbord för industriell produktion. Det ska komplettera de lösningar som företaget sedan tidigare erbjuder från MultiCam. 
CNC Alvöen

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnorth Award kommer nu in i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Wackes tror på starkt år – nyanställer tre

Produktmediaföretaget Wackes förstärker organisationen med tre anställda. Detta för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.
Wackes 1

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
Lessebo Paper