Frågan om tryckerimomsen är ännu inte avgjord

PUBLICERAD: 13 februari 2014
UPPDATERAD: 14 november

Den 3 januari 2014 skrev Sveriges Tidskrifter på Svenska Dagbladets Brännpunkt i inlägget ”Skatteverket slår mot journalistiken” om hur den så kallade tryckerimomsen slår hårt mot Sveriges alla förlag. I en replik från Grafiska Företagens Förbund betonas att det är Skatteverket som bär ansvaret för den uppkomna situationen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 januari ifrågasätter Sveriges Tidskrifters VD och ordförande den svenska tillämpningen av EU-domen Mål C – 88/09 Graphic Procédé som meddelades 2010.

Det är helt korrekt beskrivet i artikeln att sänkningen av momsen skedde retroaktivt och att många tryckerier därmed ansökte om återbetalning av för mycket inbetald moms. Detta förfarande var och är legalt och helt i sin ordning. Att Skatteverket (SKV) inte hade fastställt några rutiner, mallar eller ens en enhetlig och transparent hållning inom verket till hur dessa ärenden skulle hanteras är inte tryckeriernas ansvar utan helt och hållet SKVs.

Att SKV efter en tid insåg att ansökningarna om återbetalning av moms skulle komma att bli tämligen omfattande inledde SKV ett förfarande med följdändring hos tryckeriernas kunder. Huruvida detta är rättsligt möjligt eller ej har prövats i ett flertal fall, men än så länge är frågan inte avgjord i Högsta Förvaltningsrätten. Vi kan i dagsläget endast förhålla oss till de domar som meddelats från Kammarrätten, där följdändringarna har ogiltigförklarats.

Det är SKV som bär ansvar för den uppkomna situationen, såväl inledningsvis då man påbörjade utbetalningar av momspengar utan att ha rutiner för detta fastlagda, som nu när SKV uppenbarligen fortsätter att begära följdändringar hos tryckeriernas kunder trots att det inte finns någon prejudicerande dom avseende SKVs rätt att göra följdändringar. De domar som har kommit från Kammarrätten ger inte SKV möjlighet till följdändring och bör därför vara vägledande till dess att Högsta Förvaltningsrätten meddelat sin dom, vilken vi naturligtvis hoppas är i enlighet med Kammarrättens domar.

Lena-Liisa Tengblad, vd, Grafiska Företagens Förbund

Läs vidare

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Senaste nytt

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa