Studenter föredrar tryckta böcker

booksAmerikanska universitetsstudenter använder fortfarande främst tryckt studentlitteratur. 2010 förväntades att e-böcker skulle gå från 2 procent till över 18 procent på fyra år, men detta har inte skett.

Statistiken bekräftas i undersökningen Student Reading Practices in Print and Electronic Media, som publiceras i College & Research Libraries i september 2014. I studien har man undersökt läsbeteende hos universitetsstudenter vid College of New York. Även om studenterna läste e-böcker på sin fritid, var det främst printbaserad litteratur som användes för studierna.

Enligt Nancy Foasberg, som ansvarat för undersökningen, finns det en rad myter kring den generation som växt upp med en stor flora av digitala verktyg och plattformar. Istället visade undersökningen att flertalet studenter i undersökningen valde bort e-böcker för att de inte kunde studera på samma sätt som med vanliga böcker. Detta innebär ofta att man till exempel skriver kommentarer i marginalerna. Många studenter valde också att skriva ut digitala texter.

Det finns även annan forskning på området som bekräftar Foasbergs undersökning. Journalisten Ferris Jabr sammanfattade de två senaste årens forskning i en artikel i Scientific American i november i fjol. Den samlade bilden av denna forskning visar att studenter intuitivt föredrar text i tryck.

Medicinsk forskning visar på att hjärnan behandlar ord som fysiska objekt med en given plats på en sida. På en skärm är dessa objekt mer rörliga. Man har även mätt hjärnaktiviteten hos studenter som skriver för hand och de som skriver på tangentbord. Aktiviteten är högre hos de som skriver för hand. Och att “scrolla” genom texter på en skärm försämrar vår kognitiva kapacitet.

Att läsa text på papper är kognitivt sett mindre krävande och förser oss med mer kapacitet att förstå det vi läser. Att läsa text på en Kindle-enhet, som skiljer sig från dator- och mobilskärmar, är mindre krävande än att läsa på mobiltelefon, dator eller läsplatta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Insteg till uv-gel

Henrik Åkerman var glad att få visa nya Colorado 1630 i Canons monter. Med den här instegsmodellen av uv-gel tekniken hoppas företaget nå en bredare publik. Precis som sina större syskon så erbjuder den möjligheten att mixa glansigt och matt tryck i samma bild. Och uv-torkningen gör att trycket kan levereras direkt till kund.

Publicerat av: