Seminarium samlar expertkunskaper kring tryckerimomsen

Frågan om den tryckerimomsen har stor betydelse för alla Sveriges förlag och tryckerier. Två domar tidigare i år fastställde att Skatteverket har rätt att kräva betalning från tryckeriernas kunder, för att de tidigare har fått för högt avdrag för momsen på sina tryckerifakturor. Av domarna framgick samtidigt att det förutsätts att tryckerierna betalar ut momspengar till sina kunder.

Domarna har väckt stor uppmärksamhet – både bland tryckerierna och bland bok- och tidningsförlag. Totalt handlar det om miljardbelopp som krävs av Skatteverket och som tryckerierna kan tvingas betala tillbaka till kunderna. Det har talats om ”en Kafka-mardröm” för landets bok- och tidningsförlag, och om risken för en våg av konkurser bland tryckerierna.

Fortfarande finns mycket oklarheter kring domarna. En rad frågor återstår att reda ut, bland annat när det gäller kostnadsränta och möjligheten till anstånd i väntan på ytterligare avgöranden.

Den 21 maj samlas en rad experter och representanter för förlagsbranschen och den grafiska industrin, för att klargöra hur domarna om tryckerimomsen påverkar olika typer av verksamheter, och vilka frågor som är mest aktuella. Bland talarna finns representanter för Svalner Skatt och Transaktion, Sveriges Tidskrifter, Grafiska Företagens Förbund, Tidningsutgivarna, Svenska Förläggareföreningen och Skatteverket.

Mer om Tryckerimomsdagen 2014 finns att läsa på Tryckerimomsdagens webbplats.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: