Markant positivt första kvartal på mediemarknaden

PUBLICERAD: 8 maj 2014
UPPDATERAD: 14 november

Efter fem tuffa kvartal så vände mediemarknaden under det sista halvåret 2013 till positiv tillväxt. Men ökningen var beskedlig och uppgick till under en procent. Nu i det första kvartalet 2014 visar mediemarknaden återigen en markant tillväxt. Tillväxten blev 2,3 procent vid en jämförelse mellan det första kvartalet 2014 och samma period i fjol.

– Det är roligt att marknaden återvänt till högre tillväxtnivåer, säger IRM:s vd Madeleine Thor. Vi förväntar oss fortsatt positiv tillväxt på mediemarknaden under 2014.

Som tidigare så är det internetreklamen som drar upp tillväxten, ökningen för kategorin som helhet uppgår till drygt 12 procent relativt det första kvartalet 2013. Detta är ett styrkebesked i en kategori som omsätter så mycket som 2,2 miljarder kronor under det första kvartalet. Displayannonseringen har dessutom återvänt till tvåsiffrig tillväxt, något som kategorin inte haft sedan 2010.

Mobilmarknadsföringen hade den starkaste tillväxten, över 90 procent relativt det första kvartalet 2013. Andra kategorier som visar tillväxt är bio, radio, TV, gratistidningar och gratistidskrifter. Dagspress, bilagor och fackpress visar dessutom minskande tapp relativt förra året.

 

 

 

Läs vidare

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Senaste nytt

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa