Vitt vann mot Högsta Domstolen

PUBLICERAD: 27 juni 2014
UPPDATERAD: 14 november

Vitt Grafiska har rätt och Högsta Domstolen har fel.

Det är den enda rimliga konklusionen man kan dra efter en hovrättsdom, som slår fast att Vitt Grafiska inte ska betala tillbaka momspengar till sin kund. Så här skriver Svea Hovrätt i sin dom, hämtat direkt från domstolens hemsida:

Hovrätten meddelar dom i ett mål om återbetalning av s.k. tryckerimoms

[2014-06-25] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om återbetalning av moms för tryckeritjänster. Hovrätten kommer i likhet med tingsrätten fram till att det enligt principen om condictio indebiti (misstagsbetalning) inte finns någon återbetalningsskyldighet i detta fall för det bolag som sålt tryckeritjänster.

Voice the Brand Liberation Company AB (Voice) anlitade under år 2006 Vitt Grafiska Produktion AB (Vitt) för vissa tryckeritjänster. Vitt tog ut moms med 25 procent på det belopp som fakturerades. Av en dom i EU-domstolen i februari 2010 (mål C-88/09, Graphic Procédé) följer att momssatsen för tryckeritjänster av detta slag ska vara 6 procent och inte 25 procent. Skatteverket har efter omprövning i augusti 2011 betalat tillbaka 74 466 kr till Vitt med anledning av Vitts försäljning till Voice. Voice har därefter begärt att Vitt i sin tur ska betala tillbaka den för högt debiterade momsen till Voice, men Vitt har tillbakavisat kravet.

I april 2012 väckte Voice talan mot Vitt vid Stockholms tingsrätt. Voice hävdade att betalningen varit en s.k. misstagsbetalning och att Vitt skulle förpliktas att återbetala den för högt debiterade momsen. Tingsrätten ansåg att Vitt hade varit i god tro beträffande den tillämpliga momssatsen när bolaget tog emot de aktuella beloppen år 2006. Vidare ansåg tingsrätten att Vitt hade inrättat sig efter de felaktiga betalningarna senast i samband med momsredovisningen till Skatteverket. Enligt tingsrätten hade Voice därför inte rätt till återbetalning enligt principen om condictio indebiti.

I hovrätten begärde Voice att få åberopa ytterligare omständigheter till stöd för sin talan. Voice pekade på att bolagets momsredovisning kan komma att omprövas av Skatteverket – med återbetalning till Skatteverket som följd – och att Voice därmed skulle kunna komma att lida skada och Vitt göra en obehörig vinst på Voices bekostnad.

Enligt hovrätten hade Voice kunnat åberopa detta förhållande redan i tingsrätten. Hovrätten ansåg inte heller att Voice hade haft giltig ursäkt att inte göra det. Voice tilläts därför inte att åberopa dessa omständigheter först i hovrätten.

Hovrätten har därmed endast haft att pröva om Voice – med anledning av avtalsförhållandet mellan parterna och oberoende av utgången i skattemålet – har rätt till återbetalning av Vitt enligt principen om condictio indebiti. Om Voice har rätt till återbetalning av Vitt på någon annan grund, t.ex. enligt principen om obehörig vinst, har hovrätten därför inte tagit ställning till.

När det gäller frågan om återbetalningsskyldighet gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Även hovrätten lämnar således Voices talan utan bifall.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

 

Läs vidare

Dataline vill växa i Norden

Under Sign&Print Scandinavia gick Dataline ut med nyheten att företaget förvärvat finska mjukvaran Arkki ERP. Det firades i montern under mässans sista dag.
Dataline

Papyrus visade upp wrappingfolier och ny canvas av plast från haven

Papyrus som riktar sig till hela den grafiska branschen visade bland annat upp sina wrappingfolier  som tagits fram efter intervjuer med användare. De visade också en canvas av återvunnen plast från haven.
F4725B8D-C27F-464C-A8DD-2F9F1652B6E6

Sign&Print-mässan har öppnat

2023 års upplaga av Sign&Print Scandinavia har nu slagit upp portarna. Under tre späckade mässdagar bjuds det på ett pärlband av produktlanseringar, intresseväckande seminarier och dessutom ska Sveriges bästa wrappare koras.
Fasad+flaggor2_S&P2023

"Roligt att få höra hur det går för våra medlemmar"

Fespa Swedens ordförande tycker att Sign & Print Scandinavia är ett sätt att både träffa medlemmar – och potentiella nya sådana. Föreningen framhåller också de personliga mötena som viktiga för att sprida kunskaper mellan branschkollegor.
Johan-Höckert-Fespa

Senaste nytt

Color Systems såg ny kundgrupp

Color System har satt tänderna i en ny kundgrupp med UV-storformatsskrivaren från Epson. – Det är jätteroligt, säger Magnus Edfeldt, säljs och marknadsansvarig. Återförsäljaren från Vällingby visade också flera maskiner för Direct to film.
DSC_4386

Print Supplies hoppas på succé i grannlandet

Live-wrapping och flera produktnyheter stod i rampljuset i Print Supplies monter. Den norska fullserviceleverantören gör i och med sin medverkan på Sign&Print Scandinavia entré på den svenska marknaden.
Print Supplies

Dataline vill växa i Norden

Under Sign&Print Scandinavia gick Dataline ut med nyheten att företaget förvärvat finska mjukvaran Arkki ERP. Det firades i montern under mässans sista dag.
Dataline

Världspremiär för ny tonermaskin

Den flögs in från Japan fredagen innan mässan och visades för första gången publikt när Sign&Print Scandinavia öppnade under tisdagen. Nya Ricoh Pro C7500 som ska ge kommersiella tryckerier fler kreativa användningsområden.
Ricoh8