Weinerska Bokbinderiet AB redovisar fortsatta förluster med anledning av den ansträngda marknadssituationen

PUBLICERAD: 11 augusti 2014
UPPDATERAD: 11 augusti

Weinerska Bokbinderiet AB

Bolaget, som ägs till 60% av Falkess AB, bedriver bokbinderirörelse i Halmstad

”Under året har verksamheten, i likhet med tidigare år, präglats av en fortsatt ansträngd marknadssituation. Företaget har arbetet vidare med att anpassa produktionsresurserna ytterligare och bearbetar marknaden kontinuerligt i syfte att generera volymökningar.”
– Weinerska Bokbinderiet AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

[Miljoner kronor]

Nettoomsättning: 14,0 (15,4)

Resultat efter finansiella poster: -0,6 (-1,8)

Balansomslutning: 14,2 (16,8)

Soliditet(%): 20 (19)

Rörelseresultat: -0,5 (-1,6)

Summa eget kapital: 0,7 (0,7)

Kortfristiga fordringar: 2,0 (2,6)

Kortfristiga skulder: 3,8 (4,2)

Medeltal anställda: 17 (23)

Läs vidare

Tryckerikunder och produktion flyttas

Holmbergs ingår ett samarbetsavtal med Åtta.45 som tar över produktion och kundrelationer.
laptop-3196481_1920

Tryckeri i Skene ökar resultat

Markbladet Tryckeri minskade sin omsättning för 2020 marginellt medan rörelseresultatet ökade.

Resultatet steg hos Addbrand

Försäljningen dök under 200 miljoner kronor, men rörelseresultatet gick upp, visar Addbrand Swedens räkenskapsår 2020.

Tryckerikedja tappade 26 procent

Covid-19 pandemin blev kännbar för Justnu:s verksamhetsår 2020. Försäljningstappet blev betydande jämfört med föregående år, visar senaste bokslutet.

Senaste nytt

Spandex lanserar ny folieserie

Spandex introducerar varumärket AUTO och ett produktsortiment som riktar sig till professionella aktörer inom bilfoliering. Den första produkten är en serie PPF-folier.
AUTO PPF PR-Images 2

TAG Reklam: "Vi vill ha så lite som möjligt på hyllan"

TAG Reklam är en veteran bland Karlstads många profilföretag och uppnådde sin högsta omsättning senaste året 2022/2023. I sitt nattklubbssvarta showroom satsar de på minimalism för att underlätta för kunderna.
– Vi vill ha så lite som möjligt på hyllan, säger Andreas Gustafsson, vd.
DSC_5547

Tryckcentrum växer digitalt genom förvärv

Tryckcentrum i Blekinge förvärvar Altefur Development och den 1 mars öppnas en ny avdelning som kommer att fokusera på digital kommunikation.
Tryckcentrum

Profilföretaget Printer gör satsning i Finland

Brover Group-ägda Printer, e-handlare inom reklam- och trycksaker, har verkat på den svenska marknaden under några år. Nu tar företaget steget över Östersjön och går in i grannlandet Finland.
Printer Finland