Ineko fortsatt starkt – även på egen hand

PUBLICERAD: 5 september 2014
UPPDATERAD: 14 november

Ineko-koncernen med säte i Stockholm, redovisar sina resultat för räkenskapsåret 2013. Företaget är lönsamt och hade 2013 en omsättning kring 350 miljoner kronor, en nivå man har legat på sedan 2011 då Ineko skapades genom att Tryckindustri och Ekotryck Redners gick samman under dåvarande ägaren Intellecta.

Koncernens verksamhet omfattar effektskapande kommunikation, från utveckling till genomförande med samverkande system. Erbjudandet inkluderar byrå- och tryckeriverksamhet inom offset och digital produktion med en växande del inom Instore och webbtjänster för informationslogistik. Utöver detta erbjuds lager- och distributionstjänster genom OnTime.

Verksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg och Falun, där under namnet Strålins. Kundgruppen består främst av större företag inom film- och livsmedelsindustrin, reklambyråer, försäkringsbolag, diverse börsbolag, myndigheter, etc.

Under 2013 köptes Ineko-koncernen av Accent Equity, ett svenskt riskkapitalbolag som bland annat investerat i ScanBook, ÅR Packaging och Grycksbo.

”Ineko står väl rustat och vi laddar för en stark tillväxt framöver. Vi arbetar med en mängd spännande initiativ som kommer att göra våra kunder ännu mer framgångsrika” säger Johan Stålhäll, koncernens VD.

[Miljoner kronor]

Nettoomsättning: 300,0 (296,5)

Rörelseresultat: 23,9 (11,8)

Resultat efter finansiella poster: 23,1 (12,0)

Balansomslutning: 152,8 (176,2)
Soliditet (%): 48 % (39 %)
Summa eget kapital: 40,7 (38,5)
Kortfristiga fordringar: 47,8 (86,8)
Kortfristiga skulder: 52,1 (81,8)

Läs vidare

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Åtta45 ver 2

Scandinavian Print Group expanderar ytterligare

Tryckerikoncernen öppnar plånboken igen.
Esben_Mols_Kabell

Hon blir ny vice vd på Just Nu

Tryckerikedjan hämtar sin nya vice vd internt.
just-nu-3

Senaste nytt

De visade linjer med helautomatisk bokproduktion

Efterbehandlingsexperterna Horizon visade hur man skapar den smarta fabriken på Drupa.
_DSC0615

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Åtta45 ver 2

Scandinavian Print Group expanderar ytterligare

Tryckerikoncernen öppnar plånboken igen.
Esben_Mols_Kabell