Uppåt för Elanders men Sverige blöder

PUBLICERAD: 18 december 2014
UPPDATERAD: 14 november
elanders
Andréas Wikner, Elanders.

Det går bra för tryckerikoncernen Elanders globalt men verksamheten i Sverige haltar. Det konstaterar företagets ekonomichef Andréas Wikner i samband med prognosen för helårsrapporten 2014 som visar sig vara minst 25 procent högre än vad som tidigare kommunicerats. Före skatt beräknas resultatet landa på 125-135 (102) miljoner kronor inklusive engångskostnader om -42 (5) miljoner kronor, vilket är drygt 80 procent bättre än 2013.

– Det går bra globalt, särskilt på tillväxtmarknader i Asien och delar av Europa. Tyvärr är Sverige inte med på den kartan, säger Andréas Wikner som i en intervju med AGI medger att verksamheten i Sverige fortsätter att gå med förlust.

– Vi har tagit 40 miljoner kronor i engångskostnader under 2014 för att täcka kostnader för flytt av digitaltryckverksamheten till Vällingby. Det har också kostat att avveckla ett 70-tal tjänster. Tyvärr fortsätter verksamheten i Sverige att tappa i omsättning och resultat.

Har ni några planer på att lägga ner Elanders verksamhet i Sverige?

– Nej, just nu finns det inget som visar på att vi kommer att göra det. Här finns fortfarande många viktiga kunder.

Varför går verksamheten i Sverige så dåligt?

– En anledning är att vi tidigare har haft andra verksamheter inom den svenska utöver print, nu renodlas verksamheten ytterligare. Vi har bland annat haft en överkapacitet, en organisation som inte varit anpassad till rådande marknadsläge och dessutom i en bransch som genomgår en svår omställning och lever under stor prispress, säger Andréas Wikner.

Elanders positiva resultatutveckling globalt hänförs till starkare efterfrågan på bolagets produkter och tjänster samt att större synergier än beräknat kunnat realiseras till följd av förvärv och organisationsförändringar.

Resultatförbättringarna kommer från alla områden med störst bidrag från affärsområdet Supply Chain Solutions. För affärsområdet Print & Packaging ökade också efterfrågan under det fjärde kvartalet, bland annat genom produktionsstrategier tillsammans med affärsområdet e-Commerce där skalfördelar med ökade volymer av fotoböcker varit högre än väntat.

 

Läs vidare

Explosivt bidrag vinner Print Power Awards

Designstudenten Isabella Wretman i Stockholm vinner årets Print Power Awards. Årets tema var yttrandefrihet och 22-åringens bidrag "Sprängkraft" föll juryn i smaken. 
isabella1

Cykelfantast ska få Storbildsbolaget att växla upp

Efter några år på ett cykelföretag återvänder den tidigare försäljningschefen Patrick Söderberg till Storbildsbolaget. Som vice vd ska han få Helsingborgsföretaget att växla upp sina strategiska planer för framtiden.  
IMG_3878

Fem sätt AI förvandlar tryckproduktionen på

AI kommer förändra grafisk tryckproduktion. Sander Sondaal, chef på Commercial Print Sales på Ricoh Graphic Communications, listar fem sätt på hur det kommer att ske.
FotoJet-(52)

Efter nerskärningarna: Billes tryckeri anställer och investerar

Billes tryckeri som är en av landet största tryckerier ökar i omsättning men tappar i vinst. Men 2024 har börjat bra och företaget ska både anställa och investera i nya maskiner.
Billes

Senaste nytt

Xeikons Lion tar digitaltrycket framåt

Xeikon har lanserat Lion LX3000, en ny digital etikettpress med ett nytt styrsystem som ger hög produktivitet och etikettkvalitet med fina prestanda.
Xeikon

Storformatsjätten Ackert Reklam börjar med småformat

Storformatsjätten på västkusten, Ackert Reklam, har lite i smyg börjat med småformat. Företaget vill alltid ligga i framkant oavsett om det gäller nya maskiner, automatisering och noggrannhet i både stort och smått. Omsättningen och vinsten ligger på imponerande siffror år efter år, men varför tar de inte nästa kliv?
Acker-stor

Konica Minolta lanserar ny B2 bläckstråleskrivare på Drupa

Med sina 2 400 m2 har Konica Minolta den sjunde största montern på Drupa. 150 personer kommer att ta emot besökarna. En ny B2 bläckstråleskrivare kommer att finnas i montern.
drupa24_konica

Explosivt bidrag vinner Print Power Awards

Designstudenten Isabella Wretman i Stockholm vinner årets Print Power Awards. Årets tema var yttrandefrihet och 22-åringens bidrag "Sprängkraft" föll juryn i smaken. 
isabella1