Medieinvesteringarna ökade förra året

PUBLICERAD: 14 januari 2015
UPPDATERAD: 14 november

Euro_coins_and_banknotes

Under helåret 2014 har medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökat med 2,6 procent, jämfört med 2013. Dock minskade medieinvesteringarna med 3,1 procent i december jämfört med samma månad föregående år. Totalt förmedlades under december omkring 950 miljoner kronor och totalt för helåret 2014 drygt 13 miljarder kronor.

Under helåret 2014 uppvisade medieinvesteringarna en tillväxt om 2,6 procent, vilket motsvarar 328 miljoner kronor. Den mediekategori som står för den största ökningen under året är digitalt, med en tillväxt om 24 procent. Därmed har digitalt nu gått om mediekategorin print. Bland enskilda medier är vinnarna 2014 internet, bio, radio och utomhus. Dessa kategorier påvisar en tillväxt över 10 procent.

De mediekategorier som har haft ett tuffare år, och som backar, finner vi inom print. Kvällspress, storstadspress och populärpress tappar mer än 10 procent. Det enskilt största mediet TV tappar 3,6 procent jämfört med 2013 och står för den största minskningen i kronor. Total sett har TV tappat 187 miljoner kronor i annonsintäkter 2014.

– När vi blickar tillbaka på helåret 2014 blev medieinvesteringarna något starkare än för 2013, vilket är glädjande. En stark konjunktur och låga räntor har varit faktorer som drivit medieinvesteringarna i rätt riktning. Vi kan också se att mediebyråbranschen är mitt inne i en stark förändring, där stora summor flyttar från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Denna utveckling kommer inte att avta eller minska under 2015 – tvärtom. Den digitala tekniken kommer att få ett allt starkare fotfäste hos konsumenterna och det kommer att förstärka den strukturella förändringen av reklaminvesteringarna ytterligare, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

I december månad avtog medieinvesteringarna något och uppvisade en minskning om 3,1 procent, jämfört med samma månad föregående år. Internet är den mediekategori som enskilt växte mest under december, en ökning med 51 miljoner kronor eller drygt 33 procent jämfört med samma period 2013. December 2014 var även en stark månad för mediekategorierna bio och sök. Bland enskilda medier som minskade i december 2014 återfinns kvällspress, DR/annonsblad samt populärpress. Dessa kategorier påvisade en negativ tillväxt över 20 procent. TV avslutar året med en minskning om 16,2 procent.

– Det har skett stora förflyttningar av medieköpen under 2014. Den nedåtgående trenden för print har hållit i sig och den digitala mediekategorin är nu förbi. Under året har digitalt drivits av dels programmatiska köp, dels migreringen av rörlig bild från traditionell TV till online video. Dessutom har dagspress drivit sitt digitala erbjudande kraftigt framåt. Programmatiska köp har ökat under 2014 men utgör fortfarande en relativt liten del av den totala marknaden. Dessa köp kommer att öka under 2015 vilket kommer att driva medieinvesteringarna i de digitala kanalerna ytterligare, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

Läs vidare

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Swissqprint visar hela produktlinjen

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Drupa arrangerades senast för åtta år sedan. Swissqprint, som har sitt huvudkontor vid Rhens västra sida i Schweiz, kommer på årets mässa att visa de innovationer som utvecklats under de åren.
swissqprint-fespa

För få utbildas – "Läget börjar bli kritiskt"

Att för få utbildas pekas ut som ett stort orosmoln för den grafiska industrin. Det gör att antalet som rekryteras utan formell utbildning för branschen ökar.
0023_210921

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)