LEAN – ett projekt utan slut

PUBLICERAD: 5 augusti 2015
UPPDATERAD: 5 augusti

lean_intro_web

Från Henry Fords löpande band på 1930-talet, via efterkrigstidens japanska bilindustri, till dagens grafiska Sverige. Så här fungerar LEAN.

Grunden i LEAN är en processorienterad och behovsstyrd produktion där alla arbetar utifrån uppsatta standarder. Det finns också en rad olika verktyg för att förebygga fel i och effektivisera verksamheten. Ett av dessa är daglig styrning – korta möten för att informera och bli informerad om störningar i produktionen, behov av extraresurser, resultat och så vidare.

En annan metod är effektivisering. Här är tanken att alla steg som inte tillför produkten högre värde för kunden ska tas bort steg för steg. Få bort slöseriet, helt enkelt. Det kan handla om allt från överproduktion, väntetider och lagring, till transporter och makulatur.

Men det man kanske främst förknippar med LEAN är ”5 S” – de fem s:en. Dessa står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Ständiga förbättringar. Dessa fem punkter är även de utvecklade av Toyota och ingår i företagets TPS-program.

Låt oss se närmare på dessa fem punkter:
• Sortera: Kontrollera vad du behöver på arbetsplatsen, gör dig av med det du inte behöver
• Systematisera: Placera och märk alla verktyg på en bestämd plats
• Städa: Städa alla ytor, reparera trasiga saker, måla golv, rusta upp, med mera
• Standardisera: Gör upp dagliga rutiner
• Sköt om: Se till att ordningen upprätthålls och förbättra verksamheten steg-för-steg

Efterkrigstidens Japan
Verksamhetsutveckling har förekommit i alla tider för de som tillverkar saker. Benjamin Franklin drevs av spariver, med Taylorismen kom standardisering, och Henry Ford gjorde sin löpande band-tillverkning till en naturlag för masstillverkning.

LEAN-filosofin har sitt ursprung i den japanska bilindustrin, närmare bestämt biltillverkaren Toyota. Efter andra världskriget var den japanska industriapparaten tvungen att ställa om mot civil produktion. Men resurserna var knappa. Därför utvecklade Toyota sitt produktionssystem TPS, Toyota Production System, och det är detta som anses var föregångaren till LEAN.

Själva ordet LEAN myntades av en grupp forskare vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, som 1989 släppte en studie där man jämförde produktionen hos en rad biltillverkare. Slutsatsen i denna var att de japanska biltillverkarna presterade bättre än de amerikanska sett utifrån studiens nyckeltal. Något som fick extra fokus var den låga lagernivån i de japanska företagen, något som ledde till distinktionen mellan buffrade (buffered) och slanka (LEAN) produktionssystem.

Ledningens roll
Att införa LEAN ställer höga krav på ledningen. Deras roll är att bibehålla LEAN-filosofin över tid, även då det går knackigt och motivationen tryter. Att coacha medarbetarnablir därför en viktig uppgift. Övergripande handlar det också om att sluta se sig som en förvaltare av företaget och mer som en utvecklare av företaget. LEAN är ett sätt att förhålla sig till verksamheten– inte ett projekt med start och mål.

Kontinuerligt lärande är en annan målsättning. Det handlar både om att stimulera medarbetare att vidareutbilda sig, men även att lyfta fram problem och lära sig av dessa. Kunskap innebär också konkurrenskraft.

Att definiera och upprätthålla en uppsättning kärnvärden är ett annat område för ledningen. Det är kärnvärdena som ska styra företagets rutiner och arbetsprocesser. Det leder bättre flyt i verksamheten och ökar nöjdheten hos medarbetarna.

Läs vidare

Tapet- och rullproduktion: Tätt samarbete intensifieras

Skrivarleverantören Canon och leverantören av efterbehandlingsutrustning, Fotoba, intensifierar samarbetet med gemensamma demonstrationslokaler hos den skandinaviska Fotoba-återförsäljaren PMH Systems i Ringsted.
Fotoba-canon_01

Först med planprinter: ”Tidsvinsten är enorm”

Level 10 i Västra Frölunda är först i Sverige med att installera en ny planprinter som ska få dem att växa på skyltsidan. Arbetstiden för de två skyltmakarna i huset kapas nu rejält.
Niclas

Textilföretaget som breddar sin profil

Helsingborgsbaserade Profilewear firar i år 10-årsjubileum och har under årens lopp hunnit bli varma i kläderna när det gäller textil. Nu vill företaget även satsa på andra profilprodukter.
Epson SC-red kopiera

Tryckeriet som älskar utmaningar

Störst går först i maskinväg hos tremannaföretaget D-Max Print när de investerar i nytt. Snabba tempoväxlingar och att ta fram fiffiga speciallösningar till kunderna utmärker den lilla, men kraftfulla produktionen.
D-Max

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)