Medieinvesteringarna minskade under sommaren

PUBLICERAD: 11 augusti 2015
UPPDATERAD: 14 november
Staffan Slörner, vd, Sveriges Mediebyråer.
Staffan Slörner, vd, Sveriges Mediebyråer.

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under juni (-4,5%) och juli (-2,4%), jämfört med samma period föregående år. De mediekategorier som sticker ut och uppvisar positiv tillväxt under juni och juli är bio och internet. De mediekategorier som har haft det tufft under sommarmånaderna återfinns inom print samt TV. Totalt förmedlades under juni och juli drygt 1,4 miljarder kronor.

Mediekategorin bio ökade mest under sommarmånaderna och uppvisar en positiv tillväxt om 47,4 procent. Internet fortsätter att öka kraftigt under juni och juli, 26,1 procent respektive 16,5 procent. Under juli ökade mediekategorin utomhus/trafikreklam med 13,4 procent, jämfört med juli 2014.

– Både juni och juli minskar jämfört med 2014. Dock var volymen för juni 2014 den högst uppmätta juni-volymen i mediebyråbarometerns historia, sannolikt drivet av fotbolls-VM. Just avsaknaden av ett stort evenemang visar sig tydligt då exempelvis kvällspress fortsätter tappa kraftigt. Trots detta uppvisar juni 2015 den näst högsta volymen sedan 2008. Både juni och juli följer årets trend med förflyttning av investeringar från tryckta till digitala medier, och sammanfattar vi årets första sex månader kan vi konstatera att flytten inte försvagas, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Printmedia fortsätter att leda nedgången. Den mediekategori som backar mest under sommarmånaderna är kvällspress, i juni med 45,5 procent och juli 26 procent. 

Medieinvesteringarna i print har under perioden januari-juni minskat med 233 miljoner kronor (-15,6%). Även den enskilt största mediekategorin TV uppvisar en tillbakagång, i juni med 16,6 procent och juli med 6,5 procent, jämfört med samma period föregående år. TV-volymen i juni/juli är den lägsta sedan 2011.

– Under årets första sex månader har medieinvesteringarna i digitala kanaler ökat med 23, 7 procent, vilket motsvarar 363 miljoner kronor. De digitala kanalerna drivs primärt av den ständigt ökande digitala mediekonsumtionen, men också av programmatiska, automatiserade köp samt av en ökning inom annonsering i sociala medier. I tidningsvärlden kommer det därmed sannolikt även fortsättningsvis att ske stora strukturella förändringar, där nedläggningen av Riksmedia och Impact är tydliga exempel på det. Vi kan även se att TV minskar med över 7 procent under det första halvåret. TV-stationerna tar delvis igen detta på sina Play-kanaler, men det är ändå förvånande med tanke på TV-stationernas kraftiga prishöjningar under 2015, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

Läs vidare

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Senaste nytt

Original Tryckeri får ny ägare – "Branschen måste konsolideras"

Investmentbolaget Gerdins Invest förvärvar 60 procent av aktierna i Original Tryckeri Norrland och dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele. Bolagen har tryckeriverksamhet i Umeå och Lycksele.
orginaltryckeri-

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa