Inredning & textil viktig del i varumärkesexponeringen

Jonas Hellke, vd, Storbildsbolaget.

Jonas Hellke, vd, Storbildsbolaget.

Statistiken talar sitt tydliga språk – digitalt textilprint och storformats-printade applikationer för interiörer uppvisar en imponerande tillväxt.  Vi ser närmare på drivkrafter och utmaningar.

Kostnaderna för digitalt textilprint har sjunkit med 90 procent under de senaste 15 åren. Maskinvara, material och bläck har blivit billigare i takt med fler aktörer. Men samtidigt ska man komma ihåg att marginalerna är rejält pressade inom vissa textilsektorer, främst modevärlden.

Kläder har potential. Det internationella klädmarknaden är värd en biljon kronor (1000 miljarder). Men endast runt sex procent av detta trycks i dag digitalt. Den svenska modebranschen fortsätter att växa och omsätter 229 miljarder kronor. 60 procent av tillverkningen exporteras och totalt sysselsätter branschen 54 000 personer.

Enligt en rapport från analysföretaget Infotrends förväntas digitalt textilprint växa med 39 procent mellan 2013-2018, från 600 miljoner kvadratmeter 2013, till tre miljarder kvadratmeter år 2018. Den största tillväxten sker inom kläder och mode, men även interiör växer kvickt.

Tre drivkrafter. I USA är runt en fjärdedel av allt textiltryck producerat i digitala maskiner. Infotrends har i en undersökningen identifierat tre huvudfaktorer som driver på utvecklingen inom digitalt textilprint.

• Riskminimering: Den ekonomiska pressen får distributörer och varumärkesägare att hålla fokus på att minimera sina risker. Modebranschen har till exempel under många år endast satsat på en handfull designer och endast på sådant som de anser kan bli en ekonomisk framgång. Med digital teknik kan riskerna för stora lager och osålda varor begränsas med billigare prototyper, testkörningar och ondemand-produktion.

• Snabba leveranser: En ny generation skrivare gör tekniken mer lättanvänd för skarp produktion. Leverantörerna har satsat stora resurser på att utveckla sin teknik och med de digitala textilskrivarna, som förenar hög kvalitet med hög produktivitet, har den digitala tekniken kunnat
ta allt större marknadsandelar när det gäller slutprodukter. Dessutom har det gett kortare leveranstider.

• Bläck som kan mer: Bläcken blir allt bättre och priserna faller. Med de relativt nya reaktiva bläcken går det att printa på naturliga material som bomull. Tredjepartsbläck som ger högre kvalitet finns nu också på marknaden. Det är billigare än OEM-bläck och gör det möjligt för producenterna att närma sig en produktionskostnad som ligger närmare screentrycket.

Interiör som varumärkesbärare. Varumärkespexponeringen i inomhusmiljö har blivit viktigare de senaste åren. Det kan vara allt från kampanjmaterial och tapeter, till skräddarsydda kuddfodral till lyxhotell. Applikationer för butiksinredning och -kampanjer påverkas dessutom av de allt kortare produktcyklerna, så behovet av uppdaterade applikationer är både stort och sker frekvent, åtminstone i takt med säsongerna.

– Vi ser att inredning uppvisar en stark tillväxt, säger Jonas Hellke, vd på Storbildsbolaget i Helsingborg. Det har blivit en naturlig del av varumärkespexponering eller vid renoveringar.

– Ett exempel på detta är att när Palace Hotell i Göteborg genomförde en större renovering. Då printade vi tapeter till alla korridorer och tak. Det blev över 350 kvadratmeter.

– Men det är först på senare år som tillväxten tagit fart. När jag började med storformat 1997 visade vi ofta exempel på banderoller för våra trycksakskunder, men då visste de inte vad de skulle använda det till.
Storbildsbolagets affärsmodell bygger på att kunna producera snabbt och i volym. Därför printar man mycket för kedjeföretag, allt från elektronikkedjor till snabbmatsrestauranger.

– Det är allt mer branding i kedjorna, även shop-in-shop-lösningar. Det kan till exempel vara ett specifikt varumärke som vill exponera sig lite extra på en plats i en butik. Vi har bland annat gjort golvmattor för Playstation som skulle placeras i alla Mediamarkt-butiker i landet.

För knappt ett år sedan investerade Storbildsbolaget i latexteknik. Det var nästa steg i företagets fokus på textila applikationer och utvecklingen har inte låtit vänta på sig.

– Det går rasande fort – vi växer med 100 procent per år på textil och det är bara början. Vi har sett att kunder inom butiksapplikationer börjar gå från print på papper till textil. Lite underligt, för det är en dyrare produktion. Men syftet för dem är att höja kvaliteten på exponeringen. Med textilbaserade butiksapplikationer kommunicerar du att varumärket är mer premium jämfört med print på vanligt papper.

Många av de som arbetar med digitalt textilprint vittnar om samma typ av utmaningar – färgåtergivning och materialegenskaper. Det är en stor skillnad på hur textila material beter sig jämfört med pappersbaserade och tyvärr är det ofta ren empiri som får vägleda produktionen.

– Vi har utvecklat en process för att kvalitetssäkra alla våra textila material. Där går vi igenom spårbarhet, brandklassning, beteende, efterbearbetning och utskick till kund. Det är en komplex process att ta in nya material, men det är något vi måste göra för att garantera resultat mot våra kunder.

– Nu håller vi på att utvärdera nya bomullsmaterial som i slutändan innebär att vi kan erbjuda helt nya applikationer som kuddar och gardiner, avslutar Jonas Hellke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *