Svag förbättring för print

PUBLICERAD: 13 november 2015
UPPDATERAD: 14 november

chart (1)

Under oktober månad kunde Sveriges Mediebyråer se att den negativa tillväxttakten för printkategorierna inom medieinvestering avtog något. Totalt så minskade alla medieinvesteringar marginellt under oktober jämfört med föregående år, och trots att internetkategorin ökar så var den ökning mindre jämfört med tidigare månader.

– Oktober var en ganska odramatisk månad. Medieinvesteringarna för oktober har legat mer eller mindre konstant de senaste tre åren, och denna månad innebar en marginell minskning om 1,5 procent, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer. Men det vi kan se är att print tappar något mindre än tidigare månader, vilket kan ses som en svag förbättring. Denna utveckling blir spännande att följa under kommande månader.

Den mediekategori som har minskat kraftigast under oktober är dagspress kväll som backar med 44,7 procent, enligt Sveriges Mediebyråer. Kategorin fackpress har haft en tuff månad och uppvisar en negativ tillväxt om 35 procent. Även mediekategorierna populärpress, dagspress storstad, sök, DR/Annonsblad och TV backar med 16,4 procent, 10,8 procent, 10,8 procent, 6,3 procent respektive 3,9 procent. Bio och utomhus/trafikreklam ligger i stort sett på en oförändrad nivå.

– Tappet för print är 12,3 procent, jämfört med ackumulerat 15,2 procent, säger Jochum Forsell, vice vd IUM. Detta drivs av morgonpressen; storstadspress tappar endast 11 procent, och landsortspress ökar med 3,6 procent. Raset för kvällspressen kvarstår dock, 45 procent är nästan en halvering av medieinvesteringarna från oktober 2014. TV fortsätter att tappa, under oktober 3,9 procent, men minskningen är inte lika kraftig som tidigare månader. Ackumulerat är minskningen nu 6,6 procent. Tappet förklaras dels av den minskade tittartiden (PUT) men också av en omfördelning av pengar till online video.

Läs vidare

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Swissqprint visar hela produktlinjen

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Drupa arrangerades senast för åtta år sedan. Swissqprint, som har sitt huvudkontor vid Rhens västra sida i Schweiz, kommer på årets mässa att visa de innovationer som utvecklats under de åren.
swissqprint-fespa

För få utbildas – "Läget börjar bli kritiskt"

Att för få utbildas pekas ut som ett stort orosmoln för den grafiska industrin. Det gör att antalet som rekryteras utan formell utbildning för branschen ökar.
0023_210921

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)