HD sätter ner foten gällande tryckerimomsen

Högsta Domstolen slår fast att tryckerierna kan tvingas skicka den återbetalda momsen vidare till sina kunder.

Högsta Domstolen slår fast att tryckerierna kan tvingas skicka den återbetalda momsen vidare till sina kunder.

Två dagar innan julafton slog Högsta Domstolen fast att tryckeriernas kunder visst får kräva ersättning av tryckerierna, när Skatteverket kräver återbetalning av för mycket avdragen moms. Därmed har sista ordet sagts i den historia som givit de svenska tryckerierna 3,3 miljarder kronor – där Skatteverket sedan försökt få tillbaka så mycket som möjligt av tryckeriernas kunder.

Hoppet från tryckeriernas sida var att HD skulle slå fast att Skatteverket inte fick göra följdändringsbeslut och tvinga tryckeriernas kunder att betala tillbaka motsvarande vad tryckerierna fått tillbaka i moms. Om följdändringsbesluten underkänts, så hade tryckerierna kunnat behålla den återbetalda momsen, utan att kunderna hade drabbats.

Skatteverket har dock bara gått på de större fakturorna och begärt tillbaka pengar från tryckeriernas kunder. Som helhet kommer därför den här cirkusen att fortsatt vara en bra affär för tryckerierna som helhet, även om nu en del ska skickas till kunderna. Och för de som inte alls kan dra moms – som banker och försäkringsbolag – kommer det som en ren vinst ifall domen också kan tolkas som att tryckerierna är skyldiga att betala tillbaka för mycket utkrävd moms av de här verksamheterna.

Här kan du läsa domen. Den är bara på nio sidor, så det är ganska snabbt gjort.

För dig som är medlem i Grafiska Företagen, har chefsjurist Bengt Johansson gjort en utmärkt genomgång som du får tillgång till när du loggar in på deras sidor. Bengt Johansson konstaterar bland annat att:

“Tryckerikunden hade yrkat att tryckeriet till kunden skulle betala motsvarande den moms som tryckeriet återfått från Skatteverket. Högsta domstolen fann att så var fallet och att tryckerikunden hade rätt till yrkat belopp.

Domen kommer att bli vägledande för alla de processer där tryckerikunder stämt tryckerier. För de tryckerikunder som blivit följdändringsskattade av Skatteverket, öppnas således en möjlighet att vända sig till tryckerier och kräva ersättning för motsvarande belopp.”

Bakgrund

För den som glömt vad det hela handlar om, så kommer här en kort resumé:

En EU-dom slog fast att det franska företaget Graphic Procédé debiterat fel skattesats. Detta tolkades av svenska tryckerier som att de skulle betalat in sex – och inte 25 – procent moms på många av de trycksaker som producerats mellan 2004 och 2007. EU-domar står ju över svensk rätt.

Skatteverket gav tryckerierna rätt och betalade tillbaka över 3 miljarder i för mycket inbetald moms. MEN, sedan skickade Skatteverket krav till trycksaksköparna, eftersom de – enligt Skatteverket – felaktigt dragit av 25 procent ingående moms – istället för sex procent – när de köpt trycksaker. Kunderna krävde givetvis att tryckeriet då skulle betala tillbaka mellanskillnaden till dem, så att de kunde betala Skatteverket.

Skatteverket har bara gått på kunder till tryckerier som begärt momspengar tillbaka. Om tryckeriet inte begärt återbetalning, så har inte heller Skatteverket gjort det.

En hel del tryckerier har varit mycket tveksamma till det juridiskt hållbara i att Skatteverket krävt pengar åter av deras kunder. Därför har de inte återbetalat till kunderna, medan de väntat på att ett prejudicerande ärende skulle rulla genom domstolarna upp till Högsta Domstolen. Det är HD som nu bestämt att tryckerierna måste betala tillbaka till de kunder som fått krav från Skatteverket.

Eftersom Skatteverket bara givit sig på de större fakturorna, så har det hela fortfarande varit en kanonaffär för många tryckerier, även om en del nu ska skickas vidare till kunderna. Tryckerierna drabbas dock orättvist, eftersom vissa Skattekontor haft mer tid än andra för att kräva tillbaka pengar. Så man kan med rätta tala om en snedvridning kring vilka tryckerier som får behålla det återbetalda – och vilka som får skicka vidare till kunder, som krävts av Skatteverket.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *