IRM förväntar en ökning om 4,2 procent

IRM:s reviderade prognos för 2016 har släppts, och med ökade förväntningar på svensk ekonomi ökar också förväntningarna på medieinvesteringarna 2016. Det fjärde kvartalet 2015 ökade medieinvesteringarna med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Detta har lett till att IRM ökar sina förväntningar till 34,3 miljarder kronor, 4,3 procent mer än 2015.

– Det fjärde kvartalet 2015 var överraskande starkt, inte bara vad gäller medieinvesteringar utan också vad gäller den svenska ekonomin. Och nu är signalerna på marknaden att även 2016 börjat starkt, det gör att vi har skruvat upp förväntningarna på året, kommenterar Madeleine Thor, vd på IRM.

Det är de digitala medierna som förväntas att öka – beräkningen ligger på 18 procents ökning jämfört med föregående år. Print förväntas dock tappa i flera kategorier, de förväntas redovisa tvåsiffriga tapp i förhållande till 2015-års nivåer.

– Med ett högtryck för medieinvesteringarna så kan många medier göra ett bra 2016. Givetvis ser vi stor tillväxt digitalt, men även utomhus har en stark trend, något som vi också sett internationellt. Även radio, bio och butiksmedia förväntas gå mycket bra, avslutar Madeleine Thor.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Grafiska Företagen tar strid med reformpaket

Grafiska Företagen, Citymail och 21 Grams som ingår i initiativet Arena för framtidens distribution fortsätter med svidande kritik mot statliga Postnord som de menar utnyttjar sin dominerande ställning och motarbetar en sund konkurrens. Fem politiska reformförslag har lagts fram för att begränsa Postnords ställning på produktions- och distributionsmarknaden.

Publicerat av: