Agfa investerar i grafisk bransch

PUBLICERAD: 5 april 2016
UPPDATERAD: 5 april

sapo1765 – Agfa 1

En tryckplåt som minskar intaget och håller mycket längre. Ett förbättrat arbetsflöde, med möjlighet för att lägga in säkerhetsdetaljer i prepress. Det molnbaserade systemet Eversify för mobil publicering och nya, stora kliv för att förbättra kvalitet och produktivitet i storformat. Det är något av det som Agfa tar med sig till Drupa, när mässan öppnar den 31 maj.

 

Även om den grafiska branschen minskar, så är det fortfarande en mycket stor industri. Därför fortsätter Agfa att lägga stora pengar på forskning och utveckling inom vår bransch. Och de gör det inte för att vara snälla – den grafiska branschen är en mycket bra industri för Agfa att vara i. På motsvarande 12,7 miljarder kronor i omsättning på grafiska delen, så lyckades Agfa i fjol generera en vinst på nästan 900 miljoner kronor.

– Fortfarande är det 2,7 miljarder människor som läser en dagstidning. Den totala dagliga upplagan är 680 miljoner tidningar, påminner Joan Vermeersch, som ansvarar för prepress inom Agfa Graphics.

Det är lätt att glömma – när vi ser krisrubrikerna för grafisk bransch – att många företag har pressar som är igång dygnet runt, veckan runt – med god lönsamhet. Bara i Sverige har vi över 10 000 anställda inom grafisk produktion. Det är en bransch som i Sverige är lika stor som den kemisk-tekniska, som Agfa tillhör. Så det är kanske inte så konstigt att den som gör en ordentlig analys också kommer fram till att grafisk bransch fortsatt det är mycket intressant att investera i.

 

Tre mål inom Agfa

– Inom Agfa arbetar vi för närvarande med tre mål, berättar Stefaan Vanhooren, som är chef för hela Agfa Graphics.

– Det första är att våra produkter – mjuk- och hårdvara – ska vara förstahandsvalet inom prepress till offset. Det andra är att vara en av de tre största spelarna inom storformat för skylt och display (i dag ligger Agfa på sjunde plats). Det tredje är att vara en ledande spelare inom industriellt bläcktryck och mobil publicering.

Det senare kan tyckas överraskande, men Agfa har här sett ett område som de kan hjälpa dagspressen med. Deras mobila lösning heter Eversify och den jobbar tätt ihop med Apogee arbetsflödena som leder fram till den tryckta produkten. Men Eversify hamnar aldrig i tryck – det är en molnbaserad lösning som är helt inriktad på mobil publicering.

Intelligenta förpackningar och säkerhetslösningar, industriellt tryck och mobil publicering är områden där Agfa forskar och investerar för att i framtiden bredda sitt erbjudande, slår Stefaan Vanhooren fast. En rad färdiga produkter finns redan nu inom dessa områden.

 

Violetta plåtar

Trots stora satsningar inom bläck och nya tryckmetoder, så är tryckplåtar fortfarande ryggraden i det som Agfa erbjuder. Traditionell prepress med arbetsflöden, tryckplåtar och ctp står för fyra av fem intäktskronor.

sapo1765-–-Agfa-4

– Utvecklingen går hela tiden vidare vad gäller utveckling av kemifria plåtar, säger Joan Vermeersch. Nu kan de användas till betydligt högre upplagor. Men den kanske viktigaste förbättringen är att vi fått till en högre kontrast i plåten, så att det är lättare att visuellt bedöma den innan den sätts in i pressen och så att ett skarpt och tydligt tryck framstår snabbare på papperet.

– Om man är villig att framkalla och jobba med termisk plåt, kan man istället satsa på den nya Energy Elite Eco plåten, som klarar upplagor till 600 000 tryck.

– Den används ihop med Avalon N8-90 plåtsättaren, som ska ge den snabbaste hastigheten och högsta kvalitén i marknaden, säger Joan Vermeersch och visar tester som de gjort i Agfas laboratorium mellan egna och konkurrerande plåtar.

 

Eversify

Även om Agfa är ett kemiföretag så har de en lång tradition av att tillverka mjukvara. Apogee har funnits i många år och styrt arbetsflöden och kvalitetsgranskning på tryckerierna.

Tidningsbranschen är en stor och viktig användare av Agfas tryckplåtar och hela flödet fram till plåt. Tidningarna ser att många i dag hellre läser tidningen i mobilen än på papper. Därför har Agfa frågat sig hur de på ett smidigt sätt kan hjälpa sina kunder så att de, när de skickar sina artiklar till tryck, även kan skicka dem för automatik mobil publicering.

Det här har blivit ett stort projekt för Agfa och nämns av deras vd som en viktig framtidssatsning. Det är roligt för Rainer Kirschke, som hos Agfa ansvarat för att ta fram den molnbaserade mjukvaran Eversify, som bilvit projektets namn. Eversify ser till att både artiklar och annonser hamnar rätt på de mobila plattformarna. Den tyska prestigetidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung är med i utvecklingen.

– Deras mobila lösning heter Eversify och den jobbar tätt ihop med Apogee arbetsflödena som leder fram till den tryckta produkten. Men Eversify hamnar aldrig i tryck – det är en molnbaserad lösning som är helt inriktad på mobil publicering. Den jobbar tätt ihop med de redaktionella systemen och tar emot xml-kodad data som automatiskt hälls in i olika förbestämda mallar för redaktionellt material och annonser. Den automatiska genereringen av material till en mobil plattform kan göras samtidigt som datat med samma automation skickas till webbsidor och Html5-baserade sidor för digitalt bläddrande.

Genom att Agfa jobbar med standarder, har det också varit relativt enkelt för dem att integrera till åtskilliga andra system, som krävs för att analysera läsaren och skicka den typ av information som är relevant för just den personen.

 

 

Vägen framåt på bläcksidan

Tryckplåtar och mjukvara är tunga områden för Agfa. Men det som växer mest är marknaden för tryck med uv-bläck.

Konkurrensen är stenhård. När Agfa ändå envist gått in och tagit en position på den marknaden, så är det utifrån hundra års erfarenhet av att producera kemi. Och på sin presskonferens i slutet av mars 2016 var produktchefen Dominiek Arnout tydlig med att Agfa även tittar på att utöka med vattenbaserat och pigmenterat bläck. Det senare inte minst eftersom man levererar alltmer till förpackningsbranschen. Ihop med säkerhetstrycket och möjligheten att med bläck trycka silver och skapa intelligens i trycksaken, är bläcktryck ett område som Agfa lägger mycket energi på.

En fråga om de inte kommer att gå över till koppar, såsom Kodak beslutat sig för, besvarades med ett nej, eftersom koppar kräver högre temperaturer och det bedöms som känsligt på vissa förpackningsmaterial.

När det gäller bläck, så har Agfa utvecklat ett högkoncentrerat bläck.

– En av nycklarna till att vi kan ha den lägsta kostnaden per tryck, är att vi lägger på 40 till 50 procent mindre mängd bläck än många av våra konkurrenter, berättar Dominiek Arnout och tillägger:

sapo1765 – Agfa 2

– Vi måste vara modulära i vår bläckutveckling, så att vi snabbt kan förändra oss och utveckla nya lösningar för våra kunder. Och då pratar jag om både tyg och förpackning som komplement till affischer, pvc, konst och de andra produkter vi traditionellt är starka inom.

Och modulariteten gäller inte bara bläcket. Även maskinerna anpassas ofta till den enskilda kunden. Och vid valet av Agfa tittar de gärna också på programvaran Asanti, som styr hela processen. Agfa har tagit sitt flödeskunnande från prepress och överfört till storformat, där det är betydligt vanligare att arbetsflödena är ineffektiva. Men i takt med att storformat blir allt större i volym, krävs också automation. Och då måste systemen kunna hantera sådant som att sortera jobb utifrån vilka material de ska tryckas på, leveranstid och ledig kapacitet i efterföljande processer som skärbord och symaskiner.

 

Jeti Tauro

Även om bläck och programvara fått mycket fokus – där finns fortfarande mycket att utveckla – så har Agfa också sett till att ha med synbara uppdateringar på Drupa. En sådan är ¾ automation av den 2,5 meter breda Jeti Tauro. Skivorna i denna planpress läggs fortfarande in manuellt, men det finns stödpinnar som gör att skivan hamnar helt rätt. Därefter matas skivorna in och printas och matas ut och läggs av utan manuell inverkan. Man kan alltså köra maskinen i full kapacitet med bara en mans betjäning.

Om materialet efteråt ska skäras, så finns nu Acorta HD, som är Agfas egen skärmaskin. Upp till 120 mm tjocka material kan skäras, bigas eller fräsas i den här maskinen.

 

Sammanfattning

I förhållande till grafisk bransch fortsätter Agfa att utveckla tryckplåtar, ctp och arbetsflöden. Inom storformat vill man utnyttja sitt kemikunnande till att ha ett brett erbjudande även för textil och förpackning. För de senare har man även programvaran Arziro, med vars hjälp man skapar säkerhetsdetaljer som, enligt Agfa, är omöjliga att kopiera.

 

 

 

 

 

Faktaruta

sapo1765-–-Agfa-5

Arziro är en kedja av produkter från Agfa, som tillsammans ska förhindra förfalskning av förpackningar. På 20 år har världshandeln med märkesvaror fyrdubblats. Man räknar med att mellan sju och tio procent av varumärkena är förfalskade. För medicin och mat är det extra allvarligt medan det för formgivare innebär att andra stjäl deras design.

Arziro arbetar i fyra steg. Dels finns möjligheten att med qr-kod och mikrokod i mitten av denna identifiera den enskilda produkten. Med speciella mönster som omöjligen kan kopieras, så skapas ytor i trycket som kan kontrolleras. Genom att med inkjet trycka ledande kanaler med silver, skapas möjlighet att lägga in intelligens i delar av trycket. Kombinerat med utbildning och arbetsflöden är Arziro redan i dag en komplett lösning. Men här är företagets vd också tydlig med att man ser det som ett framtida investeringsområde.

 

 

Läs vidare

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Storformatstryckeri gör rekordresultat

Oron för minskande volymer visade sig var obefogad. Storformatsspecialisterna Ackert Reklam gör sin högsta vinst på tio år. 
DSC_6055-2

Senaste nytt

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Storformatstryckeri gör rekordresultat

Oron för minskande volymer visade sig var obefogad. Storformatsspecialisterna Ackert Reklam gör sin högsta vinst på tio år. 
DSC_6055-2