Fyra trender för den industriella förpackningsmarknaden

PUBLICERAD: 8 augusti 2016
UPPDATERAD: 8 augusti

Att göra förpackningar mer återvinningsbara, välformade, säkra och lätta kommer att vara de främsta drivkrafterna för den industriella förpackningsmarknaden fram till 2020.

Den globala marknaden för industriförpackningar, som uppskattades till 48,6 miljarder dollar år 2013, beräknas uppgå till 61 miljarder dollar år 2020 – en årlig tillväxt på 3,4 procent – enligt en ny marknadsundersökning från Smithers Pira.

Data in the future of Industrial Packaging to 2020 visar att den största andelen av denna marknad (31 procent) har flyttats till Asien, som hamnar före både Västeuropa och Nordamerika.

Asien kommer att fortsätta att ha den högsta tillväxten i efterfrågan under hela studieperioden (2015–2020), och öka sin totala andel till 34 procent av världsmarknaden vid periodens slut. Däremot förväntas Västeuropas marknadsandel sjunka till 28 procent år 2020 i och med att den övergripande tillväxten vacklar och några viktiga nationella marknader minskar.

Den industriella förpackningssektorn är beroende av fyra viktiga användarindustrier:

Kemikalier och läkemedel
Smörjmedel
Mat och dryck i stora volymer
Bygg och anläggning

Dessa industrier uppvisar fortfarande inkonsekvent återhämtning från den globala ekonomiska nedgången 2008, som påverkar den totala tillväxten i segmentet.

Idag är kemi- och läkemedelssektorn den största slutanvändarmarknaden för industriförpackningar, och står för mer än 30 procent av den totala försäljningen. Kemikalie-marknaden står för mer än tre fjärdedelar av marknaden för ståltrummor och hårda småbulkbehållare (IBC), och står för mer än hälften av alla plastfat i bruk.

Trummor och IBC-behållare stod tillsammans för knappt en tredjedel av marknaden 2013, men förväntas utgöra 36 procent av den totala användningen av 2020, med den starkaste tillväxten som förväntas inom IBC. Dessutom är många kemikalier och läkemedel lägre volymer förpackade i säckar. Säckar förväntas förlora andelar från 27 procent till 25 procent i och med stegen bort från manuell hantering mot ytterligare mekanisering.

Större vikt läggs också på storpack-material i den snabbt växande asiatiska marknaden.

Återvinning

Pressen att minimera miljöpåverkan känns över hela förpackningsmarknaden. Den enskilt största drivkraften för hållbara förpackningar har varit införandet av en lagstiftning som kräver tre R: reduce (minska), re-use (återanvänd) och recycle (återvinn).

Återanvändning är en stor trend inom metallförpackningar på grund av den ökade pressen att förlänga livscykeln hos ändliga resurser genom återanvändning av behållare. I motsats till konsumentapplikationer, gynnas många industriförpackningsmarknader av en mycket effektiv och väletablerad infrastruktur för produkter som rekonditionerade trummor för att maximera upprepad användning.

Återvinning av stål har också i ett flertal studier bevisats vara mindre skadligt för miljön än utvinning av naturlig malm. Återvinningsprocessen minskar avsevärt luft- och vattenföroreningar, samt sparar vatten och energi under produktionsfasen, och sänker gruvavfall.

Denna trend kommer mest att synas inom metallförpackning, eftersom metall har förmågan att hålla integrerad styrka genom successiva steg av återvinning. Detta är en betydande fördel jämfört med alternativa material, som plast och fiberplattor, vilka kräver en viss grad av nytt material för att upprätthålla den önskade prestandan.

Mindre material

I andra industriförpackningssegment fokuserar hållbarhetsarbetet på material-minskning. Ingenjörer har lyckats förbättra förpackningsprestandan när du använder mindre material i alla format. Till exempel är vikten av en plasttrumma i dag ungefär 9 kilogram, mindre än en tredjedel av vikten av samma produkt på 1970-talet. Liknande förbättringar har gjorts med stålfat.

Tekniska framsteg har också skett i konstruerandet av flerbladiga papperssäckar. Den genomsnittliga vikten av dessa säckar har minskats utan att offra styrka och prestanda. Att skära ned vikten på plastfilmer har också varit framgångsrikt.

Att minimera volymen av material som används i industriella förpackningar sparar ned på kostnaden av material och även logistikkostnader för kunden. Efterfrågan att göra ytterligare små förbättringar kommer att främja innovation från industriförpackningsdesigners under studieperioden.

Optimera förpackningsformen

Något annat som påverkar effekterna av industriemballage inom logistik och distributionskostnader är formen på förpackningen i sig och hur den kan optimera lastutrymmet utan att kompromissa med skyddet. Detta körs parallellt med utvecklingen av förpackningsmaterial som erbjuder samma eller bättre prestanda och samtidigt minskar materialanvändning. Båda har, och kommer att fortsätta att ha, en positiv effekt på transportkostnader.

Smithers Pira konstaterar att påverkan kubstorlekar har på logistikkedjor blir alltmer uppskattat. Den cylindriska formen av en stål- eller plasttrumma har fördelen av att vara en av de få förpackningsformer som kan hanteras säkert av en enda person, utan att använda mekanisk hanteringsutrustning eller förberedda ytor. En nackdel är att trummor inte utnyttjar utrymmet mest effektivt i distributionen.

Rektangulära, hårda IBC-behållare som kan packas närmare varandra med mindre tomrum kommer att användas alltmer av stora företag. Detta kommer att ta uttryck i större volymanvändning för behållare och slutligen ökad effektivitet för trailer-transport. Investeringar i mekanisk hanteringsutrustning längs logistikkedjorna är nödvändiga för att nå dessa mål, dock.

Säkerhet

Där myndigheter och organisationer inom den offentliga sektorn är mest intresserade av att styra förpackningsavfall, är den industriella förpackningssektorn känslig för behovet av att balansera detta med det nödvändiga skyddet som emballage ger sin produkt – särskilt när det handlar om farligt gods.

I en alltmer global marknad växer ansvaret för att säkerställa säkerhet, och det förlitar sig på internationella organ som FN. FN:s rekommendationer för transport av farligt gods, som de publicerade i sin Orange Book, är nu etablerad som berggrunden för alla nationella och internationella regler för transport av farligt gods.

Denna forskning bygger på Smithers Piras rapport The Future of Industrial Packaging to 2020.

Smithers Pira erbjuder Sign&Prints läsare en unik 10-procentsrabatt på The Future of Global Print to 2020 fram till 31 augusti. Gå in här och ange rabattkoden SP10OFF: http://www.smitherspira.com/industry-market-reports/printing/the-future-of-global-printing-markets-to-2020

Läs vidare

Canon inför Drupa: ”Nu kommer ju allt!”

Canon presenterar teknik- och affärsinnovationer på Drupa och har en lång rad nya skrivare att visa upp.
Matteus-Celinski

De lockar med 16 förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda 16 olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
image005

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Xeikon visar innovationer inom nyckelsegment

Xeikon, som är en del av Flint Group, erbjuder digitala lösningar för såväl den grafiska industrin som förpackningsbranschen. På Drupa visas de senaste innovationerna inom dessa segment.
SV kollage

Senaste nytt

Högpresterande inkjetpress i strålkastarljuset hos Kodak

Kodak kommer visa upp en mängd produkter som är konstruerade för att hjälpa tryckerier att bli mer lönsamma när branschen förändras.
Kodak_drupa-2024-booth_

Alvöen förstärker teamet efter ökad orderingång

Alvöen är inne på sitt femte verksamhetsår i Sverige och utvecklingen har gått i snabb takt. Nästa steg är att stärka serviceteamet och utöka lokalerna utanför Borås. 
alvoen_kennethnilsson ver 2

Vilda maskinnyheter från Ricoh

Med en drake, en örn och en jaguar låter Ricoh besökarna få en virtuell och högteknologisk naturupplevelse i österländsk miljö i sin monter på Drupa.
webb-ricoh

Storbildsbolaget vill synas mer mot detaljhandeln

Storbildsbolaget har under många år producerat olika typer av mässmaterial. Nu är det dags för Helsingborgsföretaget att själva ställa ut.
Jonas-Hellke