Fem viktiga punkter för förpackningsproduktion

PUBLICERAD: 3 november 2016
UPPDATERAD: 3 november

cary_sherburne

Cary Sherburne är journalist, marknadskonsult inom tryckeri- och förlagsindustrin och en välkänd författare som har skrivit ett flertal böcker. I rapporten Top 5 things to automate in a packaging workflow har hon listat fem viktiga punkter för att automatisera arbetsflödet för förpackningsproduktion.

Bakgrunden är att upplagestorlekarna minskar, samtidigt som kravet på kortare ledtider ökar. Varumärkesägarna ser även förpackningarna som en sista chans att påverka köpbeteendet, istället för att enbart se dem som skydd under transport. På grund av detta blir förpackningarna mer komplexa med flera färger, bättre bildkvalitet och variabelt innehåll.

Aktörer inom förpackningsproduktion är därför intresserade av att automatisera arbetsflödet för att kapa tid och kostnader, utan att kompromissa med kvaliteten. Det är inom de fem områdena nedan som det kan göras, menar Cary Sherburne.

1. Starta i början

Varumärkesägare och kreatörer lägger mycket tid, pengar och kraft på att ta fram förpackningar för sina olika produkter. Behovet av att anpassa förpackningarna till olika årstider, särskilda kampanjer och regionala skillnader ökar. Andra faktorer som påverkar tillverkningen av förpackningar är ett snabbare säljflöde, tack vare exaktare prognoser och återkoppling i realtid från försäljningen.

För tillverkare av förpackningar innebär det att de måste hantera flera jobb med krav på kortare ledtider. Ett effektivt sätt att möta det på är att använda web-to-print-lösningar där kunderna själva kan förhandsgranska både förpackningens layout och kontrollera att det digitala dokumentet är korrekt när det exempelvis gäller bildupplösning och färger. Förhandsgranskning, eller så kallad preflight, i början av kedjan snabbar även upp den fortsatta produktionen och frigör arbetskraft i senare led.

2. Automatisera arklayouten

Nästa steg, när kunden har levererat ett korrekt dokument, är utskjutning av förpackningarna på tryckarket. Oavsett tryckmetod är detta ett kritiskt moment som kan vara både tidskrävande och generera fel när det görs manuellt.

Programvaror som gör utskjutningen automatiskt, optimerar användningen av arkytan, lägger in mätfält på tomma ytor, klarar av former som inte är rektangulära, underlättar arbete och minskar risken för dyra fel. Vilket gäller särskilt när man har ett tryckark med olika förpackningar på.

3. Optimera färgerna

Det vanligaste sättet att återge en färg på har hittills varit att använda blandfärger för att uppnå korrekt märkesfärg. Men med sjufärgstryck, cmyk plus orange, blå och grön, kan man återge 90 procent av Pantoneskalans färger. Det gör att allt fler tryckerier börjar använda denna tryckmetod samt att även leverantörer av programvaror, utrustning och tryckfärg tar fram olika lösningar.

Sjufärgstryck kräver många tryckverk, men fördelarna innebär mindre lagerhållning och färgavfall, snabbare intagningstider och möjligheten att trycka olika förpackningar på samma tryckark. Även om det finns verktyg och plug-ins för Adobe Creative Suite kan man inte räkna med att kreatörerna är mogna att använda dem än. Därför måste konverteringen till sjufärgstryck vanligtvis göras på tryckeriets prepressavdelning.

Sjufärgstrycket ställer större krav på inställningar och styrning av tryckpressen. Det krävs instrument och programvaror som kan mäta upp färg, substrat och trycket samt skapa konverteringstabeller, färgprofiler och referensvärden. Leverantörer av programvaror och utrustning kan vid behov ofta erbjuda support.

4. Uppgiftbaserade arbetsflöden

Att leda ett förpackningsprojekt kan vara en utmaning. Särskilt när varumärkesägaren kräver variationer i förpackningarna för att anpassa dessa  till olika marknadssegment och dra köparna till sig på butikshyllorna. Utan bra produktionsplanering kommer de anställda att jobba mindre effektivt samtidigt som risken för fel och försenade leveranser ökar, vilket kan leda till omtryckningar och ökade kostnader.

Det är nödvändigt med ett webbaserat program för produktionsplanering som hanterar hela flödet från design, över prepress till färdig förpackning och även inkluderar komplicerade revisioner och korrektursvängar. Central styrning gör det möjligt att anpassa verktyg och åtkomst individuellt så att alla vet vad de ska göra och när det ska vara klart. Automatiska påminnelser gör att saker som tidigare hamnade mellan stolarna och missade deadlines tillhör historien.

Genom att erbjuda tilläggstjänster skapar man ett förtroende hos kunderna för att man gör satsningar som hjälper dem i deras arbete. Ett kreativt arbetsflöde kapar många dagar av förpackningsproduktionen eftersom alla inblandade kan vara uppkopplade mot samma server och göra ändringar i realtid. Ett bra system minskar också behovet av fysiska provtryck.

5. Färghantering över gränserna

Färger som inte motsvarar kundens förväntningar är den vanligaste orsaken till reklamationer och omtryckningar. I en integrerad lösning för färghantering bör man därför kunna:

  • Samla olika färgenheter och verktyg på en gemensam plattform för enklare inställningar, underhåll och minimala färgavvikelser i arbetsflödet.
  • Kunna lagra kompensationskurvor, device link-profiler och ICC-profiler i en gemensam databas.
  • Låta användaren välja färger utifrån tryckresultatet utan djupare kunskaper i färghantering.
  • Effektivisera kalibrering och profilering av de olika färgenheterna i nätverket och automatiskt justera färgerna om mätvärdena avviker.

Läs vidare

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)

De visade linjer med helautomatisk bokproduktion

Efterbehandlingsexperterna Horizon demonstrerade hur man skapar den smarta fabriken på Drupa.
_DSC0615

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Åtta45 ver 2

Kongsberg Ultimate: "Det snabbaste skärbordet på marknaden"

Skärbordstillverkaren Kongsberg Precision Cutting Systems var stolta över att deras Kongsberg Ultimate hade utsetts till ”Best Wide Format Cutting Solution” i EDP Awards i samband med en ceremoni på Drupa.
PXL_20240530_121951472.MP

Senaste nytt

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)

De visade linjer med helautomatisk bokproduktion

Efterbehandlingsexperterna Horizon demonstrerade hur man skapar den smarta fabriken på Drupa.
_DSC0615

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Åtta45 ver 2