Analys av Eversify-metoden för mobil publicering

eversify_keyvisual_low

Mobil- och webbpublicering, som ibland kallas medieoberoende publicering, har utvecklats sakta men säkert. Nu har det här utvecklats långt bortom att vara en nymodighet till att istället utgöra en mogen och etablerad teknik. Det finns dock fortfarande utmaningar. Frågor framträder om vilken metod som är bäst för flerkanalspublicering i syfte att på bästa sätt använda de fyra områdena (4Ms) inom elektronisk publicering: Utföra, hantera, mäta och tjäna pengar (make, manage, measure and monetize). Här beskrivs några av de viktigaste funktionerna som du bör överväga för det system eller den lösning som du vill investera i. Genom att se till att tekniken ryms inom budgeten kan du vara säker på att ha en framgångsrik och hållbar implementering som kan fungera i framtiden och att du kan växa när som helst vid behov.

Innan vi fördjupar oss i tekniken är det kanske klokt att först ställa frågan ”Varför?”. Varför investera i flerkanalspublicering? Ja, det är nytt och spännande, men vilka är de viktigaste fördelarna och var är de unika möjligheterna? Det finns en mängd pågående forskning inom det här området och i en nyligen publicerad rapport från Reuters Institute, ”Digital News Report 2016”, har trenderna som har noterats under tidigare år blivit allt starkare och tydligare, särskilt för mobil datoranvändning. Mer än hälften av de tillfrågade uppger att de använder sociala medier som huvudsaklig nyhetskälla. Användning av mobilappar har vuxit extremt snabbt, särskilt bland yngre befolkningsgrupper. Dessutom blir kvaliteten på mobilappar bättre och bättre, vilket har analyseras och erkänts av respekterade forskningsinstitut som Nielsen Norman Group, till exempel i deras rapport ”Ipad App and Website Usability” som publicerades 2011.

Det råder ingen tvekan om vikten av att engagera sig i och ha fullständig kunskap om hur man publicerar, inte bara via vanliga kanaler – nu för tiden omfattar detta både tryckt- och webbaserad publicering – men även via mobilappar med smidiga länkar till sociala medier. Som Tim Berners-Lee, upphovsman till www och html, säger: ”Det mobila webbinitiativet är viktigt. Information måste tillgängliggöras så smidigt som möjligt för alla enheter”.

Mobil publicering ur ett papperspublikationsperspektiv

Låt oss först fastställa hur ett modernt och effektivt system för papperspublikationer fungerar och hur ett elektroniskt publiceringssystem kan knytas till ett sådant system i syfte att dela resurser.

Alla publiceringssystem använder en eller flera databaser för att lagra och hantera allt innehåll, oavsett om det är tidningssystem eller system för publicering av tidskrifter eller kataloger. De här databaserna måste vara robusta med bra import- och exportfunktioner och de måste hållas uppdaterade via bra hanteringsmetoder. Databasen bör helst kunna hantera XML-baserade metadata – numera det mest populära filformatet. XML ger mycket stor flexibilitet både vid formatering och omformatering, men även när det gäller sökfunktioner och datahantering i allmänhet. Det är till exempel ganska enkelt att övergå från strukturerad XML till dedikerad html5 när som helst vid behov.

Alla publiceringssystem och databaser måste ha en stabil versionskontroll så att du alltid kan spåra vilken innehållsversion som är den senaste och vilka tidigare innehållsversioner som finns eller har publicerats. Databaserna eller systemen för innehållshantering måste ha stöd för ”rich media”, det vill säga alla typer av medier inklusive texter, bilder, illustrationer och logotyper, animeringar, ljud- och videoklipp. Det är också viktigt att ha automatiserade funktioner för färg- och/eller filformatskonverteringar i syfte att anpassa innehållet till olika typer av utdata-enheter. Det finns ingen tid att göra detta manuellt längre, eftersom det skulle knapra på de ofta magra vinstmarginalerna för alla publiceringstyper!

Modern publicering baseras på lagarbete – alla i ett visst projekt måste kunna se vad som har gjorts med olika artiklar eller annonser och avgöra om tidsgränserna närmar sig. Oavsett vem som ursprungligen ansvarade för en viss uppgift, kan någon annan i gruppen kliva in och slutföra en uppgift som annars skulle fördröja publiceringen. För att det här ska fungera måste dock all information om processen och delprocesserna vara tillgänglig i systemet. Det här är de viktiga metadata vi har nämnt tidigare eller ”data om data”. Om exempelvis en illustration saknas ska systemet informera om vilken designer eller illustratör som har anlitats, vilken den ursprungliga tidsgränsen var, tillsammans med illustratörens telefonnummer och e-postadress, så att han/hon kan kontaktas om den saknade illustrationen.

eversify_wp_2_low

Publiceringssystemet måste ha stöd för användning av viktiga milstolpar så att godkännanden kan göras och spåras på vägen mot slutlig publicering.

En annan sak som behöver spåras eller mätas är effektiviteten hos publikationen eller den enskilda artikeln. Det är särskilt viktigt för marknadsföringskampanjer, men även för enstaka annonser. Det finns flera dominerande lösningar för annonsspårning och analys på marknaden, bland dem till exempel Google Analytics. Om något sådant används av utgivaren och/eller annonsören måste publiceringssystemet kunna knytas till ett analysverktyg på ett mer eller mindre smidigt sätt.

Slutligen några ord om IT och säkerhet. Givetvis är det av största vikt att databaserna, inklusive webbservrar, är tillgängliga och svarar snabbt dygnet runt, året runt. Till följd av det växande hotet från datorhackare, virus och skadlig kod, måste IT-lösningarna omfatta robusta motåtgärder för att blockera sådana hot samt säkerställa dataintegritet och säkerhet för användare. Vikten av det här blir ännu mer uppenbar när vi ska börja införa mobilappar och molnbaserade lösningar. Med andra ord, när vi utnyttjar ”Sakernas internet” (internet of things). Gör vi inte alla det?

Hittills har vi nämnt tidnings-, tidskrifts- och katalogpublicering, men nästan varje stort företag eller organisation har liknande behov inom kommunikations- och publiceringsaktiviteter. Mobil publicering är mer eller mindre till för alla i dag, i synnerhet för alla som aktivt bedriver marknadsföring och kommunikation.

Mobilpublicering från ett digitalt perspektiv

Hur avviker då mobil publicering och hur kan traditionella system för tryckt- och webbpublicering utökas och förbättras med lösningar för mobil publicering? Det vi har sett i flera rapporter är att särskilt yngre målgrupper övergår till mobilenheter och -lösningar för läsning. Mobil publicering (och elektronisk publicering i allmänhet) erbjuder dock även unika möjligheter för anpassad publicering samt högre frekvens för uppdatering av basinnehållet. För en tidning innebär det att morgonutgåvan inte alls är den slutliga utgåvan – tidningar eller tidskrifter kan uppdateras hela dagen eller veckan. Användning av rich media, inklusive spännande nya saker som ”förstärkt verklighet” (Augmented Reality, AR) öppnar helt nya områden när marknadsföringskampanjer skapas och när man strävar efter att uppnå vad som ibland kallas responsiv design, det vill säga en högre grad av interaktivitet. Allt detta görs naturligtvis för att väcka uppmärksamhet för produkten eller varumärket, för att nå ut till nya kunder eller läsare och för att interagera med dem i högre grad, vilket i synnerhet gäller reklammeddelanden.

För att återkomma till Reuters rapport om digitala nyheter ökar användningen av smarttelefoner lavinartat. Mer än hälften av de tillfrågade globalt (53 procent) använder enheten för nyhetskonsumtion, medan datoranvändningen sjunker och användningen av surfplattor planar ut. För enskilda utgivare, till exempel BBC i Storbritannien, kommer runt 70 procent av trafiken till deras webbplats från mobila enheter.

eversify_wp2_low

En ganska ny utmaning för utgivare – det kan handla om företag, tidningar eller tidskrifter – är att fler och fler personer använder programvara för annonsblockering i sina webbläsare. Om du publicerar via en särskild mobilapp är det däremot mindre troligt att användaren kommer att (eller ens kan) blockera annonser som du har valt att inkludera i publikationen.

Utforskning av mobil publicering är inte fullständig utan att även utforska och interagera med sociala medier, till exempel Twitter och Facebook. Det är en annan aspekt av interaktivitet – du kan dela saker direkt, du kan gilla eller ogilla en artikel eller blogg eller vad du stöter på vid informationssurfning.

Eftersom mobilpublicering fortfarande utvecklas är det viktigt att välja ett verktyg som inte bara passar dina nuvarande behov, men som också troligen vidareutvecklas över tid för att anpassas till användarbeteende och preferenser. Det fanns en tid då Flash-formatet var mycket populärt för rikt och animerat innehåll, men med XML som utgångspunkt och med css-formatmallar (Cascading Style Sheets) samt html5 vid behov har designers större frihet att hantera olika skärmstorlekar för olika läsenheter.

Framgång inom mobil publicering beror i hög grad på framgång inom integrering av olika databaser och resurser. I en rapport från Econsultancy med namnet ”Succeeding in the Omnichannel Age” som publicerades i september 2016 fann man att endast 12 procent av de tillfrågade hade tillgång till data online och offline. En fullgod hantering av alla tillgångar är alltså nyckeln, vilket även gäller import- och exportfunktionerna i ditt publiceringssystem.

När du startar ditt första projekt för mobil publicering kan det vara praktiskt att använda en molntjänst för att minska belastningen på din egen IT-avdelning. Senare kan du bestämma om du vill äga och hantera hela systemet internt om detta ryms inom distributionsmodellen hos leverantören av systemet för mobilpublicering.

Användarvänlighet och ett intuitivt användargränssnitt kan inte tas för givet, även om du anser att det borde vara en hög prioritet för varje programvaruleverantör. Se till att lösningen verkligen omfattar ett gruppbaserat arbetsflöde, även om vissa användare arbetar på olika platser med samma projekt.

Som vi har nämnt förut är modern publicering inte antingen tryckt- och pappersbaserad eller elektronisk webb- och/eller mobil publicering. Publicering handlar om att ha en effektiv publiceringslösning på plats för verkligt medieoberoende (och därmed substratoberoende) publicering. Det innebär att en lösning för mobil publicering inte ska vara en fristående och isolerat system, utan istället smidigt integrerat i befintliga, mer konventionella publiceringssystem. På så sätt delas gemensamma resurser på ett kostnadseffektivt sätt och lösningen för mobil publicering är en naturlig utökning och förbättring av det befintliga publiceringssystemet. Det finns goda skäl till att låta en särskild del av arbetsstyrkan ansvara för aktiviteter som hänför sig till mobil publicering, beroende på arbetskunskaper och intressen. En viss del av personalen kanske mycket väl kan arbeta inom alla kommunikationskanaler. Det är dock viktigt att nyckelpersonal i gruppen för mobil publicering har en tydlig hängivenhet och intresse för den här typen av kommunikation, för att inte tala om en förståelse för och aktivt engagemang i trender och rörelser i sociala medier. Kom ihåg vad Eric Schmidt, tidigare vd för Google, sa år 2014: ”Trenden var att mobilt håller på att vinna. Nu har det vunnit”.

main-news-split-by-age-from-reuters_low

Sammanfattning

Du har alltså bestämt dig för att investera i en lösning för mobil publicering som ett komplement till ditt befintliga publiceringssystem och du börjar leta för att ta reda på vilka system som erbjuds. Den här rapporten är initierad av teamet bakom Eversify som är en del av Agfa Graphics som levererar både material, maskinvara och programvara till den grafiska industrin. Det faktum att Agfa ligger bakom Eversify borgar för hållbarhet och kontinuitet, inte minst när det gäller fortsatt utveckling av produkten, och möjlighet att tillföra ytterligare kunskap från andra utvecklingsavdelningar inom Agfa som bland annat arbetar med produktionsautomation samt bild och färghantering.

Eversify lanserades första gången år 2012 och är nu en mogen produkt i tre versioner: classic, hybrid och interactive. Classic-versionen erbjuder huvudsakligen konvertering av pdf-filer till plattformar för mobil publicering, Eversify Classic optimerar filerna för varje typ av enhet den skall publiceras på. Eversify Hybrid har stöd för både pdf- och html5-publicering, inklusive XML-import och Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). Eversify Interactive är ett fullfjädrat system för mobilpublicering. Det kan integreras med ett befintligt publiceringssystem och färghanteringslösningar. Eversify Interactive har en egen lösning för innehållshantering, men kan integreras med Digital Asset Management-lösningar (DAM) från tredje part. Det har starka funktioner för XML-import, vilket utnyttjar XML-baserade metadata, element och attribut på bästa möjliga sätt. Det har ett användarvänligt gränssnitt med stöd för processer som baseras på lagarbete och har starka sökfunktioner samt versionskontroll. Eversify Interactive har även stöd för produktionsplanering (schemaläggning) och godkännanden. Det kan länkas till flera av de mest populära sociala medierna och har stöd för artikelkommentarer. Det har starkt stöd för annonshantering samt anslutningar till externa annonsservrar från tredje part. Eversify Interactive kan hantera kampanjer antingen internt genom mätningar och statistik, men kan även länkas till Google Analytics när som helst vid behov.

Med Eversify bestämmer du om du vill erbjuda vissa artiklar kostnadsfritt för att locka nya läsare eller få tillbaka gamla med länkar till interna annonser som erbjuder provprenumerationer och så vidare. Eversify Interactive anpassar innehållet för visning både på webbsidor och i särskilda appar för smarttelefoner och har stöd både för Apple Ios och Android. Apparna kan betygsättas av användaren hur nöjd (eller missnöjd) slutanvändaren är med appen. Det här är en liten men viktig del av kvalitetshanteringen som stöder fortlöpande förbättringar av produkten. Apparna stöder hämtning av flera artiklar och/eller hela utgåvan för senare offlineläsning. Eversify Interactive har även stöd för bläddring i e-paper för dem som föredrar den här typen av läsupplevelse. Läsaren kan naturligtvis söka i hämtade artiklar och utgåvor och spara bokmärken.

Eversify är en molntjänst som ofta kallas Software As A Service-lösning (SAAS) där du betalar löpande antingen per månad eller utgåva beroende på utgivningsfrekvens.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *