Förpackningar för livsmedel ökar starkt

ekologisk2Enligt Smithers Pira rapporten: The Future of Printing for Food Packaging to 2021 kommer marknaden för livsmedelsförpackningar att växa tre procent i volym per år mellan 2016–2021. Färger och lacker för livsmedelstryck kommer att växa ännu mer, tack vare ökade krav från producenter och tillsynsmyndigheter.

Den traditionella modellen med veckovis storhandling och då man sitter ner och äter måltiderna tillsammans minskar, eftersom hushållen minskar i storlek, samt att måltiderna ersätts av nya vanor, enligt Smithers Pira. Småätandet börjar bli en stor trend bland konsumenter och står för 50 procent av all mat och dryck som konsumeras i Förenta Staterna, enligt forskning från Hartman Group. Det innebär fler förpackningar i mindre storlekar och kortare upplagor.

Förpackningarna anpassas också så att man kan äta på väg och fungerar även som underlägg. Det ökar risken för färgmigration, eftersom utsidan på förpackningen berörs under ätandet. Samtidigt minskar gränsen mot den sekundära förpackningen, vilket kräver att förpackningen måste tillverkas så att risken för kontaminering blir minimal.

Mat kan förorenas från förpackningen genom penetrering eller avsättning från den tryckta ytan eller när produkten används, i synnerhet vid tillagning i hög temperatur. Lågmigerande färger och lacker som trycks på rätt substrat under kontrollerade förhållanden, gör att migrationsvärdena kan hållas under gällande gränsvärden när förpackningen används på korrekt sätt.

Lågmigrerande färger används i allt större utsträckning vid tryckning av livsmedelsförpackningar, för att eliminera risken för kontaminerad mat. Marknaden för tryckfärg och lacker till förpackningar ligger på 250 000 ton 2016, med ett värde på 20 miljarder kronor. Ökningstakten är den dubbla och beräknas till sex procent per år i volym fram till 2021 enligt Smithers Pira.

Det högre priset på lågmigrerade produkter är en orsak till att dessa inte används, men detta är på väg att ändras eftersom kraven på livsmedelssäkerhet skärps från producenter och nationella myndigheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Grafisk lärobok – nu med Clickable Paper

Introduction to Graphic Communication släpps i en ny uppdaterad utgåva – denna gång med Ricohs Clickable Paper.

– Boken täcker in de flesta ämnen inom grafisk kommunikation – från äldre tekniker med mycket spännande historia till färghantering och olika tryckprocesser, säger Erik Barö på Ricoh.

Publicerat av: 

”Vi vill kittla de mer kreativa kreatörerna”

PÅ Media installerar en sjufärgs digital offsetpress för att kunna göra effektfulla tryck på substrat ända upp till 600 mikron.
– Vi vill kittla de mer kreativa kreatörerna och att ge övriga kunder möjlighet att göra mer spännande trycksaker, säger Thomas Pall, vd för PÅ Media. 

Publicerat av: