Så gör du gröna affärer

Anders Jacobsson, produktansvarig för tryck på Miljömärkning Sverige AB och Anna Norberg, pressansvarig, visade på Grafkom hur man gör gröna affärer med Svanen. Det statligt ägda Miljömärkning Sverige AB förvaltar och utvecklar miljömärkena Svanen och EU-Blomman på uppdrag av regeringen, utan vinstsyfte och branschintresse.

– Det är bråttom att rädda världen. Vi har bakom oss 2016 med ett Arktis som varit 20 grader varmare än normalt samt hav och skogar som förlorar allt mer av sin biologiska mångfald. Att ställa tuffa miljökrav i upphandling, är att bidra till en mer hållbar utveckling, säger Anna Norberg.

–Den nya lagen om offentlig upphandling, som började gälla vid årsskiftet, gör att upphandlande myndigheter som huvudregel får kräva miljömärkning. Det gör det lättare att göra upphandlingar och underlättar även kontrollen att kraven följs. Tidigare har man bara kunnat kräva de bakomliggande kraven som gäller för en miljömärkning, men inte själva märkningen.

– De nya lagen gör det också möjligt för anbudsgivaren, som exempelvis tryckerier, att under anbudstiden skaffa nödvändig miljömärkning, vilket för Svanen tar cirka fyra månader.

Tre fördelar med miljömärkning

  • Du behöver inte vara miljöexpert för att ställa tuffa krav. Märkningen garanterar att en produkt lever upp till stränga miljökrav och i vissa fall sociala krav.
  • Miljömärkta produkter sparar tid. Miljömärkning Sverige kontrollerar, både före och under licensperioden, att produkter märkta med Svanen eller EU-Blomman lever upp till de ställda kraven.
  • Tydligare kommunikation eftersom Svanen känns igen av 96 procent av svenska konsumenter.

– När varor är miljömärkta behöver ni inte själva göra några kontroller. Den som tar emot varorna behöver bara kontrollera märkningen med licensnummer på förpackningen, berättade Anders och fortsatte:

– Kontrollen sker genom tester från oberoende laboratorier, intyg och dokumentation. Ett kontrollbesök utförs på plats oavsett om tillverkningen sker i Sverige eller i Asien.

– Vi analyserar produktens kemikalieinnehåll, hur mycket vatten- och energiförbrukning som går åt, utsläpp till luft, vatten och mark samt hur produkten tas omhand när den är förbrukad där cirkulär ekonomi är en viktig del. Vi bedömer framför allt produkter som används i stor mängd och av många människor.

– Kriterierna i Svanen är inte heller statiska utan anpassas till gällande lagstiftning och skärps kontinuerligt.

För den som vill veta mer håller Miljömärknings Sverige ett webinar, fredagen den 9 juni, om hur man kan spara både tid och resurser när man ställer miljökrav i upphandling. Anna Norberg och Mathias Sylvan, upphandlingsjurist ger tips och råd. Anmälan görs till press@svanen.se.

Anna och Mathias håller också kostnadsfria föreläsningar och workshops ute hos både beställare och anbudsgivare.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Grafisk lärobok – nu med Clickable Paper

Introduction to Graphic Communication släpps i en ny uppdaterad utgåva – denna gång med Ricohs Clickable Paper.

– Boken täcker in de flesta ämnen inom grafisk kommunikation – från äldre tekniker med mycket spännande historia till färghantering och olika tryckprocesser, säger Erik Barö på Ricoh.

Publicerat av: 

”Vi vill kittla de mer kreativa kreatörerna”

PÅ Media installerar en sjufärgs digital offsetpress för att kunna göra effektfulla tryck på substrat ända upp till 600 mikron.
– Vi vill kittla de mer kreativa kreatörerna och att ge övriga kunder möjlighet att göra mer spännande trycksaker, säger Thomas Pall, vd för PÅ Media. 

Publicerat av: