Var med och påverka den grafiska branschen

PUBLICERAD: 22 juni 2017
UPPDATERAD: 22 juni

Globalisering och digitalisering ökar behovet av gemensamma standarder också inom den grafiska branschen. Digital dokumenthantering har exempelvis tvingat tryckerierna att anpassa tryckkvaliteten mot ISO 12647-2 och standardiserade ISO-profiler i stället att företagsspecifika inställningar.

Certifierad Grafisk Produktion – CGP, som baseras på flera olika ISO-standarder genom hela arbetsflödet, har varit viktigt i tryckeriernas arbete för ett bättre tryckresultat. Allt fler organisationer och företag har därför CGP som ett kvalitetskrav vid upphandlingar och offerter.

I Sverige är standardiseringsarbetet organiserat i olika arbetsgrupper genom SIS, Swedish Standards Institute. SIS är medlem i de internationella organisationerna, den europeiska CEN och det globala ISO. Arbetet i SIS finansieras av de företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som är medlemmar i organisationen samt vid försäljning av de olika standarderna.

Deltagare i SIS/TK 434 senaste arbetsmöte, från vänster Marcus Rehberger Tetra Pak, Martin Elofsson Grafiska Företagen, Katarina Widström SIS, Thomas Ehrngren Ineko, Magnus Sandström TMG och Örjan Westerlund Arkitektkopia.

Arbetsgruppen för grafiska standarder i Sverige heter SIS/TK 434 Grafisk teknik där Martin Elofsson är ordförande. Deltagarna i arbetsgruppen kommer från företag i grafiska branschen. SIS/TK 434 deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida och befintliga internationella standarder.

Sverige är medlem i den internationella kommittén ISO/TC 130 Graphic technology. Vi är ett av 24 länder. Det internationella arbetet med standarderna bedrivs i fjorton olika arbetsgrupper. Vid omröstningar har varje land varsin röst.

Två gånger om året träffas deltagarna i de internationella arbetsgrupperna under några dagar för att arbeta med och diskutera de olika standarderna. Senast nu i Toronto och nästa möte i Indonesien, i december. Röstningen görs sedan av varje medlem, i Sverige på SIS röstningsportal.

Det finns 56 utgivna standarder inom kommittén för grafisk teknik. För närvarande arbetas det med cirka 30 olika standarder, både med att införa nya samt att uppdatera befintliga ISO-standarder.

Standarder driver utvecklingen framåt och det betyder, att när man deltar i en kommitté så är man också med och bestämmer den framtida riktningen. Det behövs flera deltagare från grafiska branschen i arbetet. Man betalar en smärre avgift per år för att delta.

Utöver att vara med och påverka vad som ska ingå i standarderna, så får man också många kontakter och ett stort nätverk, både i Sverige och internationellt. ISO-arbetet ger tillgång till aktuell kunskap och vad som är på gång inom den grafiska branschen, både lokalt och globalt.

ISO-standarder under bearbetning

ISO-standarder är inga statiska dokument utan revideras och uppdateras vid behov med jämna mellanrum. Minst vart femte år. Den snabba utvecklingen inom den grafiska branschen skapar också ett behov av att ta fram nya standarder. Nedan följer några exempel på standarder som är under bearbetning.

Idag används spektrofotometrar i grafisk produktion för att kalibrera färgskrivare, styra tryckpressar, mäta in färgprover samt blanda tryckfärg. Därför har man enats om en standard för utbyte av färgdata mellan instrument och program som heter ISO 17972. Version 17972-4 är anpassad för förpackningstryck där, bland annat, mätdata för dekorfärgernas spektrala värde i fullton, rasterprocent och opacitet bakas in i det digitala dokumentet: CxF/X-4, colour data exchange format.

Dagens vita papperskvaliteter innehåller mer eller mindre optiskt vitmedel. Det gäller särskilt för obestrukna, vita papperskvaliteter. Tyska forskningsorganisationen för grafisk teknik, Fogra, och deras uppmätningar, för framtagning av karakteriseringsdata 51 och 52, är ett genomsnitt av tryckningar gjorda på flera olika tryckerier, med olika kvaliteter av papper och tryckfärg. Fogras data motsvarar ganska väl motsvarande mätningar som jag (undertecknad, reds anm.) har gjort på fyra olika bestrukna och obestrukna papperskvaliteter vilket inte ISO-standardens värden gör.

Det finns därför ett förslag på att göra ett tillägg på ISO 12647-2 och anpassa värdena till Fogra51/52. Det är ju ändå Fogras värden som används till ISO-profilerna och som referensvärden för att styra tryckresultatet mot. Det kan dock ta lite tid att få med tillräckligt många länder för att ändra ISO 12647-2 till mätvärdena i Fogra51/52.

ISO 19301 är en ny standard för hur certifiering av tryckpressar ska göras och som troligtvis kommer att publiceras snart. Den är inspirerad av svenska kvalitetscertifieringen CGP (Certifierad grafisk produktion) och motsvarande certifiering i Storbritannien.

En ny standard som är tänkt att reglera de olika miljömärkningar och certifikat håller på att tas fram. Den heter 22067-1 Requirements for environmental declarations ‐ Part 1: Packaging and labels. En sak som behöver kontrolleras är vilka regler som gäller i de olika länderna när det gäller utsläpp till vatten.

Parallellt håller man också på att utveckla standarder för beräkning av energiförbrukning i digitalpressar, vilket gör det möjligt att uppskatta driftkostnader och klimatpåverkan. En anmärkning från Sverige är att det saknas information om beräkning av färgtäckning.

För variabeldata utvecklar man en standard som heter 16613-1. Standarden ska göra utbytet mellan olika programvaror och digitalpressar lättare så att man kan automatisera produktionen.

Fotnot: Länkar: SIS/TK 434, grafisk teknik och ISO/TC 130, graphic technology

Läs vidare

Flexa utlovar innovativa lösningar

Flexa deltar på Drupa 2024 för första gången. Det italienska företaget ska visa innovativa lösningar inom skärning, laminering och rullskärning.
Easy-plus

V-Tab har gått i konkurs

Tryckerikoncernen V-Tab har gått i konkurs. 150 anställda är berörda.
FotoJet-(64)

Livet på en pinne för Epson: Lanserar ny fotoskrivare

Epson lanserar en ny foto- och fine-artskrivare som ska höja standarden för användbarhet och kvalitet. Den nya A2-skrivaren är utformad för att uppfylla kraven hos professionella fotografer.
Epson-fotoskrivare

V-TAB köper KB-MEDIA

Halländska digitaltryckeriet KBMEDIA uppgår i V-TAB men kommer finnas kvar som eget varumärke. Förhoppningen är en stark fullserviceaktör i regionen.
v-tab kbmedia

Senaste nytt

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)

De visade linjer med helautomatisk bokproduktion

Efterbehandlingsexperterna Horizon demonstrerade hur man skapar den smarta fabriken på Drupa.
_DSC0615

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Åtta45 ver 2