TEST: Accurio Press C2070 utlovar ett tungt arv

PUBLICERAD: 20 augusti 2017
UPPDATERAD: 20 augusti

Med efterföljaren till bizhub C1070 kommer Konica Minolta med en definitivt mer robust och flexibel maskin för den grafiska- och inhouse-marknaden.

I marknadsföringen av den nya AccurioPress C2070 markerar Konica Minolta nya tider för deras produktserier, som hittills gått under namnet bizhub. Tillägget Press innebär att den är avsedd för den mer produktionsinriktade marknaden, snarare än kontorsmarknaden, där maskinerna benämns Print. AccurioPress C2070 avlöser en av Konica Minoltas största framgångar hittills – bizhub PRESS C1070. Även om hastigheten är formellt densamma, så har produktiviteten förbättrats på flera områden. Likväl har den en rad nya funktioner som gör den mer användbar som ett alternativ till exempelvis mindre offsetproduktioner.

Bland de nya funktionerna finns möjligheten att köra papper i format 33 x 75 centimeter. Dent möjliggör exempelvis sexsidiga A4-produkter, som därefter kan vikas, häftas och beskäras inline i en Konica Minolta FS-532. Den kan också skriva ut på banderoller upp till 120 centimeter. Bland andra nya funktioner finns möjligheten att skriva ut kuvert i toppfart oavsett gramvikt (upp till 300 gram).

Mer produktion – utan att öka hastigheten

Av de mer produktivitetsfrämjande nyheterna så har det blivit möjligt att fylla på papper när maskinen jobbar, så länge man inte försöker byta pappersfacket som körs. Det är även möjligt att göra inställningarna för nästa jobb utan att det påverkar den pågående produktionen.

För att tillmötesgå kunder som bara önskar att snabbt fram trycksaker för offline-efterbehandling, har Konica Minolta utvecklat en stacker, OT-510, med en produktionskapacitet på upp till 3000 ark.

Ett särskilt alternativ för företag i behov av stora mängder dokumentscanningar är att det finns en ny Dual scanning-funktion som kan scanna båda sidor i ett svep. Det blir möjligt eftersom det kan monteras två scanningshuvuden. Hastigheten kan därmed trappas upp till 240 sidor per minut.

Fokus på grafik, företag och in-house

Som namnet AccurioPress antyder så handlar det om en produktionsmaskin avsedd för grafiska företag och inhouse-tryckerier. Både livslängd och toppkapacitet har utökats, vilket exempelvis gör att den månatliga maximala volymen kan gå upp till 750 000 ark, vilket är mer än dubbelt jämfört med den tidigare modellen. Det gör skrivaren till en ännu mer robust maskin. Bland de nya funktionerna, som ska göra den attraktiv på dessa marknader, så är fördelarna främst möjligheten till att göra sexsidiga broschyrer, högre ytvikt, dubbelsidig dokumentscanning, förbättrad kuvertproduktion och de många efterbehandlingsalternativen.

Toner godkänd för livsmedel samt robust teknik

Den livsmedelsgodkända tonertekniken, Simitri HD, är densamma som i C1070 men rastreringen med tekniken S.E.A.D (Screen Enhanced Active Digital Process) har nu kommit i en version IV som ska öka den verkliga 1200 x 1200-upplösningen till en upplevd upplösning 1200 x 3600.

AccurioPress C2070 har liksom sina storebröder (bizhub Press 1085 och 1100) ett pappersintag som motsvarar offset-maskiners små fläktar för att hålla arken isär, samt en vakuumgripare som drar in papperet i maskinen.

För att motverka att värmen påverkar papperet så går detta efter tryck genom en De-Curler som vrider papperet i båda riktningarna. Som tillval finns även ICE (Inter-Cooler- Curl-Eliminator) som tillför papperet fukt. Detta är för att kompensera för den pappersfukt som kan ha gått förlorad i fusern och som annars ökar risken för statisk elektricitet och spänningar i papperet.

Transferbältet, som överför tonern till papperet, finns i två varianter. I grund och botten en version avsedd för ett stort antal applikationer och för att kunna fungera för en lång livstid. Men om syftet är att skriva ut stora mängder papper med grövre struktur,kan bandet bytas ut mot ett mjukare band, som är ännu bättre på att fördela tonern på en ojämn yta. Detta band har dock inte riktigt så lång livslängd som överföringsbandet av standardsort.

Automatiserad kvalitetskontroll

I den automatiserade kvalitetskontrollen används en rad tekniker för att stabilisera trycket. Det skrivs bland annat ut toner utanför utskriftsområdet som kan avläsas direkt på transferbältet. Här går det att läsa av om tonern läggs på på ett jämnt och likartat sätt. Om så inte är fallet kan spänningen justeras.

För att undvika en förskjutning eller snedvridning av papperet läses hela framkanten av tack vare en sensor strax före överföringen av färgen. Om papperet inte befinner sig i rätt läge, så får papperet hjälp av små rullar så det rätar upp sig. Ändrar papperet form på grund av värmen, så kan de främre och bakre registreringsrutinerna råda bot på detta. Det finns tre olika sätt att göra det på varav en är helautomatisk.

Flera medier och större flexibilitet

AccurioPress C2070 kan ta papper mellan 60 och 350 gram och i kombination med livsmedelsgodkända Simitri HD-tonern går det även att producera lättare kartonger, såsom konditorilådor.

En nyhet med AccurioPress C2070 är att med rätt konfiguration kan den skriva ut kuvert från alla tre lådor. Det innebär att man blir mindre bunden vid skrivaren i sitt arbetsflöde, och kan skriva ut flera olika kuvert utan att behöva ändra innehållet i pappersfacket.

Med det alternativa transferbältet kan man skriva ut med hög kvalitet och fullfärgstäckning, även på mycket strukturerade material.

Mindre och enklare underhåll

AccurioPress C2070 kräver i princip mindre underhåll. Dels för att den är mer robust byggd, dels eftersom flera intelligenta underhållsrutiner finns integrerade. Exempelvis livslängden för både trumman, bältet och rengöringsbladen, beroende på en frekvent smörjning av vaxet som är i tonern. I praktiken är det sällsynt att smörjningen är tillräcklig för normal produktion, så maskinen ser själv till att det görs utan att användaren märker av det.

Som flera av sina konkurrenter, har Konica Minolta också utökat möjligheterna för användaren att själv kunna ersätta reservdelar. Det ökar därmed maskinens driftstid. Man bör dock gå en kurs för att få göra dessa förändringar. De utbytbara delarna är markerade med olika färger.

Själva testet:

Testet är baserat på en 20-sidig broschyr med tekniskt utmanande bilder som är utlånade av fotograf Anders Espersen, samt ett antal provsaker. Provsakerna innehåller linjepar, olika teckenstorlekar, test av passformen mellan färger, tonövergångar och entonsplattor. Även färgad text på entonsplattor och flaska uppslag för att testa passningen över arken. Därutöver testar vi passningenett separat A3-arks fram- och baksida och mäter hastigheten och kontinuiteten med 250 stycken tryckark.

Upplösning och detaljer

Skriften i tre punkter står sig skarpt och tydligt.

Den första indikatorn på den verkliga upplösningen är hur skrivaren återger de vertikala och horisontella linjerna. AccurioPress C2070 återger både vertikala och horisontella linjer med 400 linjer per tum med tydlig åtskillnad mellan vita och svarta linjer. Denna fina återgivning avspeglar sig också i positiv och negativ text, där ett positivt text i tre punkter återges helt suveränt i sin helhet, utan avbrott i de tunna linjerna. Även i negativt är texten tydlig och läsbar, även om de tunna linjerna är nära att slutas. Men kom ihåg, vi pratar om negativ text i tre punkter!

Även i negativt är texten fullt läsbar.

Det är ett konventionellt, offsetliknande raster som används och detaljerna är i allmänhet bra, vilket bland annat ses i hår, sömmar i kläder, strukturer i textil och metaller med mera.

Bilder och tonövergångar

Bilderna är oklanderliga med levande färger, fina detaljer och övergångar. Det lite korniga utseende som ibland förknippas med tonerbaserad utskrift ser vi inte direkt i våra utskrifter, men vi ser tecken på det i den genomgående gröna färgfliken. Tonövergångar och entonsplattor står sig bra utan några tecken på brutna nyanser eller oroligheter i bilden.

Färgregister, falska uppslag och passning

Med 400 linjer per tum syns tydlig åtskillnad mellan vita och svarta linjer.

Passningen mellan färgerna är perfekt i varje utskrift. De falska uppslagen har en förskjutning i höjden på en förändring i höjd på ungefär en halv millimeter, vilket inte betyder så mycket för porträttbilder, men är mer synliga i biblioteketsbilden med sina många horisontella linjer. Passningen av fram- och baksidan är bra, men inte perfekt. I både längden och bredden finns en förskjutning, som förmodligen har med papperets värmepåverkan under papperstillverkningen att göra. Trycket blir cirka en halv millimeter större i längdriktningen och en

Det är en halv millimeters förskjutning i det falska uppslaget.

kvarts millimeter i bredden. Utan detta hade passningen av fram- och baksidan varit inom en fjärdedels millimeter.

Utskriftshastighet och enhetlighet

AccurioPres C2070 utlovar 71 ark i minuten. Ofta är sådana produktionstal baserade på utskrifter utan avbrott som kalibreringar. När kalibrering är nödvändig för att få ett stabilt tryck, upplever jag ofta att hastigheten blir lägre än den som anges. Så är inte fallet med Accurio Press C2070. Den tog en kalibreringspaus i mitten av tryckningen av 250 ark. Trots det landade utskriftstiden på tre minuter och 32 sekunder, vilka exakt motsvarar 71 ark per minut.

Passningen mellan färgerna är perfekt.

Stabiliteten mättes på en Pantone Warm Gray (består av fyra färger) genom att vi mätte var 25:e ark. Det blev ett toppresultat. Den genomsnittliga variationen är på 0,85 Delta E och den maximala avvikelsen så liten som 1,23 Delta E. Det ligger väl inom ISO-standarden på området.

Slutsats

AccurioPress C2070 är både en ersättare av C1070:an men också en betydande uppgradering. Den är mer robust och har mer än fördubblat sin månatliga kapacitet. Samtidigt har den ökat produktiviteten utan att öka hastigheten. Det sker med förbättrade förberedelsemöjligheter, större flexibilitet exempelvis vid kuvertproduktiong och inte minst genom färre underhållsrutiner som allt mer kan utföras av företagens operatörer.

Ett konventionellt offset-liknande raster.

Det nya kännetecknet att kunna skriva ut 33 x 75 centimeter från lådan öppnar för en intressant marknad som gör den attraktiv för att göra till exempel trevikta A4-broschyrer. Men den rymmer också möjligheter för att ta sig an en rad nischuppgifter som dokumentscanning och kuvertproduktion.

Den håller vad den lovar om hastigheten, vilket är lite ovanligt, och så har den både en hög och jämn kvalitet. Den återger text i tre punkter, både positivt och negativt, och bilderna är skarpa och levande. Skrivaren är extremt stabil i färgåtergivningen med mycket små avvikelser över 250 ark. Testet visade på några utmaningar i passningen av fram- och baksidan på falska uppslag. AccurioPress C2070 har inte mindre än tre olika sätt att angripa det problemet på, så lösningen finns med säkerhet redan i maskinen.

Läs vidare

Avery klippte bandet

Avery Dennison har invigt en produktionsanläggning i Luxemburg. Det slutförda projektet med en nota på 65 miljoner dollar ska stärka tillverkarens avtryck i Europa. 
ADPR437a

Memjet tar grepp om fler segment

Memjet släpper tredje generationens bläckhuvuden för utskrifter i ett pass, som kommer efter företagets prisade teknik Duralink. Målet är att göra sig ett större namn bland maskintillverkarna i Europa.
memjet4

Canon drar ut på turné

I våras på Fespa-mässan fick Canons senaste storformatsskrivare med uv-gel premiär. Nu drar företaget ut på turné med maskinen. 25 orter i landet ska besökas med ett rullande showroom.
ezgif.com-webp-to-jpg (13)

Systemtext säljer delar av verksamheten

Pågens helägda dotterbolag Systemtext säljer affärsområdet Skylt & Dekors verksamhet till det danska kommunikationsföretaget Nonbye. – Vi har länge tittat på affärsområdet Skylt & Dekor hos Systemtext, säger Marcus Nydén.
Marcus Nydén, Nonbye

Senaste nytt

Parajett byter offset mot rullmatad inkjet

Nyligen stängde tryckerikoncernen Parajett ner sina offsetpressar för gott. Nu investerar företaget istället i en rullmatad press med kontinuerlig inkjet. Detta för att kunna öka såväl effektiviteten som printkvaliteten. 
Parajett

”Det känns verkligen som vi växlar upp”

Efter en förrädisk vattenläcka har materialåterförsäljaren KA Olsson & Gems i Mölndal fått en nystart. Lokalerna har renoverats, flera nyrekryteringar har gjorts och man tror starkt på den prisvärda inredningsfolien CoverStyl som är ny i sortimentet.
DSC_6159

HP lovar nyheter inom storformat till hösten

I HP:s monter under Drupa var det nyheter inom Indigo- och PageWide-serierna som fick stå mest i rampljuset. Men inom kort utlovas nyheter även inom storformatssegmentet.
HP Paula

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)